Norwegian version
Ann-Kristin Ansteensen

Ann-Kristin Ansteensen

Research reports

Lynum, Markus ; Haugsrud, Ingrid ; Slettemeås, Dag ; Austgulen, Marthe Hårvik ; Ansteensen, Ann-Kristin (2024). Lek, medier og fritid i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 4-2024. ISBN: 978-82-7063-570-2. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128262

Austgulen, Marthe Hårvik ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Alecu, Andreea I. (2024). SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024. SIFO-rapport nr. 3-2024. ISBN: 978-82-7063-569-6. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128260

Skuland, Silje Elisabeth ; Alecu, Andreea I. ; Kok, Erlend Hua Lun ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Roos, Gun ; Lynum, Markus ; Blomberg, Lilli Wolland (2024). Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser. SIFO-rapport nr. 5-2024. ISBN: 978-82-7063-571-9. 103 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128755

Lynum, Markus ; Blomberg, Lilli Wolland; Skuland, Silje Elisabeth ; Ansteensen, Ann-Kristin (2023). Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 1-2023. ISBN: 978-82-7063-552-8. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3068172

Austgulen, Marthe Hårvik ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Alecu, Andreea Ioana ; Blomberg, Lilli Mathilde Sofie Wolland (2023). SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. SIFO-Rapport 2-2023.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete