Norwegian version
Marthe Hårvik Austgulen

Marthe Hårvik Austgulen

Fields of study

Academic disciplines

Political science and organisational theory

Subject areas

Social inequalities   Climate   Environmental policy   Regulation   Sustainable consumption   Persional finance

Research projects

Scientific publications

Austgulen, Marthe Hårvik (2022). Hva koster det å leve? Referansebudsjett som et verktøy for velferdsstaten. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Ed.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik (2020). Understanding National Preferences in EU Consumer Policy: A Regime Approach. Journal of Consumer Policy.
https://doi.org/10.1007/s10603-020-09468-8

Austgulen, Marthe Hårvik ; Borgeraas, Elling Martin (2020). The Norwegian reference budget. Deeming, Christopher (Ed.). Minimum Income Standards and Reference Budgets. p. 185-196. Policy Press.

Austgulen, Marthe Hårvik ; Skuland, Silje Elisabeth ; Schjøll, Alexander ; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. 24 p. Sustainability. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/su10093058

Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Environmentally sustainable textile consumption - What characterizes the political textile consumers?. 22 p. Journal of Consumer Policy. Vol. 39.
https://doi.org/10.1007/s10603-015-9305-5

Vittersø, Gunnar ; Kjærnes, Unni ; Austgulen, Marthe Hårvik (2015). Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Ed.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. p. 267-290. Abstrakt forlag.

Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Environmentally Sustainable Meat Consumption: An Analysis of the Norwegian Public Debate. Journal of Consumer Policy. Vol. 37.
https://doi.org/10.1007/s10603-013-9246-9

Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik (2014). Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Ed.). Klima, medier og politikk. p. 317-334. Abstrakt forlag.

Laitala, Kirsi Maria ; Austgulen, Marthe Hårvik ; Klepp, Ingun Grimstad (2014). Responsibility without means. Muthu, Subramanian Senthilkannan (Ed.). Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing. p. 125-151. Springer Science+Business Media B.V..
https://doi.org/10.1007/978-981-287-110-7_5

Austgulen, Marthe Hårvik ; Stø, Eivind (2013). Norsk skepsis og usikkerhet om klimaendringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete