illustrasjon av hendene til ung kvinne som holder telefon med Instagram

Kjønn, kroppspress, og reklame: Barn og unges hverdagsliv på sosiale medier

Prosjektet ønsker å få bedre innsikt i barn og unges digitale hverdag som forbrukere, spesielt knyttet til kjønn, kropp og skjønnhet i skreddersydd reklame på sosiale medier.

Prosjektet ønsker å generere økt kunnskap om barn og unges digitale hverdag som forbrukere. Prosjektet er tverrvitenskapelig og anvender en kombinert metodetilnærming. I første omgang vil det gjennomføres en kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv, med fokus på når og i hvilken grad barn opptrer som forbrukere i kjønnede markeder. I andre omgang vil ungdoms digitale hverdag undersøkes nærmere, spesielt knyttet til kjønnsstereotypier, kjønnsroller og kroppspress i skreddersydd reklame på sosiale medier og hvordan de unge opplever og forholder seg til skjønnhetsidealene de møter på sosiale medier.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...

Publikasjoner og formidling

Aktuelle saker fra prosjektet

To jenter tar selfie
Forbruk, klima og miljø

Utsettes for ny type kroppspress

Skjønnhetsfiltre på sosiale medier gir kroppspress blant ungdom, skriver SIFO-forskere.

Bilde av en vegg med utskrifter av reklame på sosiale medier.
Forbruk, klima og miljø

Store forskjeller på reklame for gutter og jenter på sosiale medier

– Vi ble overrasket over hvor kjønnsdelt reklamen på sosiale medier er. Den er veldig ensidig, og det er ikke mye mangfold, sier forsker bak ny rapport.