Fremtidens måltidskonsepter – sunn og næringsrik take-away mat

Dette prosjektet skal legge et kunnskapsgrunnlag for utvikling av sunne og spiseklare takeaway-produkter og måltider som appellerer til urbane forbrukere.

Trendene i markedet går mot sunnere, økologisk, plantebasert og bærekraftige mat, men dette samsvarer ikke med tilbudet i take-away segmentet. Take-away-markedet er voksende og Covid-19 har bidratt til en ytterligere vekst.

Vi ønsker å utvikle spiseløsninger som er spesialisert for levering, og tilby folk i Norges største byer sunn og næringsrik mat også i dette formatet. For å lykkes er det nødvendig med bedre kunnskaper om spisemønsteret av take-away: Hva kjennetegner denne forbrukergruppens preferanser, prioriteringer og praksiser. Hvilke muligheter og begrensninger finnes med tanke på utvikling av matretter, menyer og leveringsløsninger. I dag er utvalget av takeaway svært ensformig (pizza, burger, pølser, pommes frites) og mange av produktene har høyt innhold av fett, sukker og salt. Vi ønsker å være et sunt og næringsrikt alternativ for folk i farten. En tidligere SIFO-studie (2008) viste at de aller fleste spiser mat-i-farten regelmessig. Menn, unge og folk bosatt i større byer spiser oftest mat fra slike spisesteder. Mange unngikk å spise på slike steder med begrunnelsen "for mye usunn mat". Det var nærmest ingen som mente det ikke var nødvendig med endring i menytilbudet.

Dagens menyer – mye kjøtt, fett, salt og sukker og lite fisk/sjømat, grove kornprodukter, frukt og grønnsaker – er ikke i tråd med Helsemyndighetenes ernæringsmål. Tall fra Helsedirektoratet (2020) viser at mange nordmenn har et høyere innhold av fett, salt og sukker enn ønskelig. Unge spiser mer kjøtt og langt mindre fisk og sjømat enn folk over 40-50 år. Det å utvikle sunne og næringsrike spisekonsepter som appellerer til unge – vil derfor kunne være et bidrag til å forbedre den ernæringsmessige kvaliteten – mer fisk og mindre fett, salt og sukker – i unges kosthold, samt bidra positivt med hensyn til de skisserte ernæringspolitiske målene. Med dette prosjektet ønsker vi å utvikle retter og menyer som bidrar til økt matglede og sunnhet også i et take-away format.

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i samarbeid med To Ghost, et firma som utvikler restauranter som lager næringsrik mat skreddersydd for levering, noe ingen andre fokuserer på i dag.