English version
FUSILLI prosjektlogo

Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation (FUSILLI)

Prosjektet utforsker nye måter å produsere og distribuere mat i 12 europeiske byer. OsloMet og Oslo kommune er norske partnere i prosjektet, som har fått støtte fra Horisont 2020, EU-kommisjonens forsknings- og innovasjonsprogram.

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å bygge en urban matplan for å oppnå en integrert og trygg helhetlig overgang mot sunne, bærekraftige, sikre, inkluderende, rettferdige og kostnadseffektive matsystemer, gjennom gjennomførbar og overførbar innovativ bypolitikk som fører til implementering av forbedrede tiltak i alle faser av matvarekjeden. 

Alle aktiviteter i prosjektet skal forankres i de fire FOOD 2030-politikkprioriteringene til EU (ernæring for bærekraftige og sunne dietter; klimasmarte og miljømessige bærekraftige matsystemer; sirkularitet og ressurseffektive matsystemer; innovasjon og empowerment av lokalsamfunn).

OsloMet har ansvaret for arbeidspakke 1. Denne arbeidspakken skal gi de tolv partnerbyene nødvendig kunnskap for å lage organisasjoner som koordinerer borgere, myndigheter, det private næringsliv, og forskningsinstitusjoner for å gi byene bedre matsystemer.  OsloMet lager, sammen med andre partnere, flere rapporter som legges ut løpende på prosjektets offisielle nettside.

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt støtte fra Horisont 2020, EU-kommisjonens forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddssummer 101000717.

Laster inn ...

Aktuelt

Nytt EU-prosjekt vil endre matsystemet i byane

Gjennom eksperimentelle metodar og kunnskapsdeling skal forskarar ved OsloMet utforske nye måtar å produsere og distribuere mat i europeiske byar.

Fiskehandlar i Danmark