English version
Marianne Millstein

Marianne Millstein

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emner

Demokratisering   Byutvikling   Medborgerskap   Politisk deltagelse   Lokal politikk   Bærekraftig byutvikling   Sivilsamfunn   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Sosiale og politiske bevegelser   Styresett   Utviklingsforskning

Regioner

Sørlige Afrika

Land

Brasil   Norge   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Millstein, Marianne (2021). Byrom og sosialt bærekraftig byutvikling. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. kapittel 7. s. 134-152. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Introduksjon: Demokratiske byrom?. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 1. s. 13-25. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byromsprosesser. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 4. s. 64-72. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Millstein, Marianne; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Medvirkning i byromsutviklingen. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 9. s. 171-189. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Byrom - mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Kapittel 21. s. 439-450. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (2021). Demokratiske byrom. ISBN: 9788215042763. 464 s. Universitetsforlaget.

Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (2021). The role of goal-setting in urban climate governance. Earth System Governance . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2764303

Millstein, Marianne (2020). ‘If I Had My House, I’d Feel Free’: Housing and the (Re)Productions of Citizenship in Cape Town, South Africa. Urban Forum . Vol. 31.

Hammar, Amanda; Millstein, Marianne (2020). Juxtacity: an Approach to Urban Difference, Divide, Authority, and Citizenship. Urban Forum . Vol. 31.

Refstie, Hilde; Millstein, Marianne (2019). Does Participatory Planning Promise Too Much? Global Discourses and the Glass Ceiling of Participation in Urban Malawi. Planning Theory & Practice . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2739042

Millstein, Marianne (2017). Rights, identities and belonging: Reflections on the everyday politics of urban citizenship in Delft, Cape Town. Norsk Geografisk Tidsskrift . Vol. 71.

Kontinen, Tiina; Millstein, Marianne (2017). Rethinking Civil Society in Development: Scales and Situated Hegemonies. Forum for Development Studies . Vol. 44.

Teppo, Annika; Millstein, Marianne (2015). The Place of gentrification in Cape Town. Lees, Loretta; Shin, Hyun Bang; Lópes-Morales, Ernesto (Red.). Global gentrifications. Uneven Development and displacement.. 21. s. 419-440. Policy Press.

Millstein, Marianne (2014). Information and the mediations of power in Delft, Cape Town. Nordic Journal of African Studies . Vol. 23.
http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol23num2/mi...

Millstein, Marianne (2013). The State of Urban Agendas in Norwegian Development Research and Policy. Forum for Development Studies . Vol. 40.

Millstein, Marianne; Jordhus-Lier, David Christoffer (2012). Making communities work? Casual labour practices and local civil society dynamics in Delft, Cape Town. Journal of Southern African Studies . Vol. 38.

Millstein, Marianne (2011). Urban governance transformations and the first two years of the N2 Gateway project in Cape Town. Transformation (Durban).
http://hdl.handle.net/10852/15163

Millstein, Marianne (2008). Challenges to community organising in a context of spatial fragmentations: Some experiences from Delft, Cape Town. Critical Dialogue - public participation in review. Vol. 4.

Millstein, Marianne; Oldfield, Sophie; Stokke, Kristian (2003). uTshani BuyaKhuluma. The Grass Speaks: The political space and capacity of the South African Homeless People's Federation. Geoforum . Vol. 34.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig