Breaking the curse? The politics of drought in the Brazilian Northeast

Hvordan har flere tiår med offentlige tiltak for å bekjempe virkningene av tørke samhandlet med politikk og lokal styring i Nordøst-Brasil?

Om prosjektet

Foreløpige kvantitative tyder på at store og vedvarende føderale anti-tørke tiltak har bedret levekårene for lokalbefolkningen på en svært heterogen måte. Mens noen mottakerkommuner har klart å betraktelig forbedre sine indikatorer i forhold til ikke-mottakerkommuner, har andre mislykkes fullstendig. Slik resultater reiser spørsmål om hvorvidt det er kjennetegn ved disse kommunene som kan forklare hvorfor noen av dem gjør det bedre enn andre, spesielt i en region i Brasil som blir beskrevet som historisk plaget av klientelisme.

For å forstå sammenhengen mellom ekstremvær-relatert bistand og lokalpolitikk, vil vi bruke et spekter av metoder:

Til sammen vil denne kunnskapen hjelpe oss med å svare på viktige spørsmål knyttet til hvordan bistanden generelt samhandler med politisk og institusjonell dynamikk på lokalt nivå. Utover den allmennkunnskap om at institusjoner spiller en viktig rolle, har vi som mål å forstå i hvilket omfang forhold og mekanismer bidrar til at bistand spiller en positiv i stedet for en negativ rolle i utviklingen og konsolidering av demokratiske institusjoner på lokalt nivå.