English version

CENSU - Climate Change Energy Sustainability

CENSU er et norsk-tanzaniansk-mosambikansk universitetssamarbeid innen utdanning og forskning som fokuserer på bærekraftig gassutvinning i kontekst av sårbare samfunn og klimaendringer.

Om prosjektet

CENSU er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet, University of Dar es Salaam (Tanzania), State University of Zanzibar (Tanzania), Universidade Eduardo Mondlane (Mosambik) and Universidade Lurio (Mosambik) som er finansiert gjennom Norad sitt NORHED II-program. CENSUs hovedmål er å bygge kompetanse og kapasitet – på både utdannings og forskningsfeltet – hva gjelder bærekraftutfordringer innen gassutvinning i allerede sårbare samfunn preget av klimaendringer. Både Tanzania and Mosambik har store gassreserver i Det Indiske Hav, og gassutvinning her innebærer både store muligheter og betydelige utfordringer for samfunn, mennesker og natur.

Dermed relaterer CENSU seg direkte til den større bærekraftsagendaen og bærekraftsmålene (særlig mål 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16). CENSUs tema og geografier er dessuten særskilt relevant for viktige satsningsområder i norsk utviklingspolitikk.

CENSU skal gi omfattende bidrag til så vel forskning som utdanning ved partneruniversitetene, og skal blant annet finansiere 8 Phd- og 20 masterstipendiater fra partneruniversitetene i Sør. Av disse vil 8 ta Master in International Education and Development (MIED) på OsloMet. Utvalgte norske MIED-studenter vil også få mulighet til å gjennomføre sine masterprosjekter med hjelp fra Sør-partnerne, innenfor CENSUs forskningsagenda.

Sentrale forskningsspørsmål i CENSU inkluderer:

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Eksterne prosjektdeltakere

    Laster inn ...