Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) er et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning. Vi utdanner kandidater innen utviklingsstudier, tolker til offentlig sektor og tegnspråktolker, og tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling og en rekke etter- og videreutdanninger. Instituttet har omfattende internasjonale nettverk og et stort antall internasjonale samarbeidsavtaler.

Instituttet i tall

Studenter

700

Tallet er omtrentlig.

Ansatte

45

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud

32

Tallet er omtrentlig.

Forskningsgrupper

4

Organisasjon