Lars fikk drømmejobben i Norad

Lars står ute foran P52

Sammen med 16 medstudenter dro Lars Nesset Romunstad til Namibia på feltarbeid. Alle førsteårsstudenter ved utviklingsstudier deltar i et feltarbeid i utlandet eller i Norge, etterfulgt av en gruppeoppgave. Oppgaven skal dreie seg om et emne knyttet til det landet de besøkte. Lars sin gruppe skrev om uformell økonomi.

– Når du har besøkt noen av landene du har lest om, så er det mye mer interessant. Mitt opphold i Namibia var med på å styrke engasjementet for fagfeltet og for menneskene vi hadde lest om på studiet, sier Lars. 

Mitt opphold i Namibia var med på å styrke engasjementet for fagfeltet og for menneskene vi hadde lest om på studiet. – Tidligere student ved utviklingsstudier, Lars Nesset Romundstad

– Personlig hadde jeg et kjempestort utbytte av å se hvordan forholdene i Namibia faktisk var. Det var ganske annerledes enn hvordan det ofte fremstilles av media. Byene er stort sett velutviklede, mens landsbygdene i større grad bærer preg av fattigdom.

Han forteller at samfunnet i Namibia i stor grad er basert på en uformell økonomi, med lite jobbsikkerhet for arbeiderene og stor inntjening hos bedriftseierne. Mangel på arbeidsavtaler og dokumentasjon gjør at mange er usikre på hva fremtiden vil bringe.

Tverrfaglig studium

Undervisningen på utviklingsstudier er mangfoldig. Det er lagt opp til flere diskusjonsarenaer og ulike undervisningsmetoder for å bryte ned pensum på en forståelig måte. 

– Det som var veldig nyttig for meg var å diskutere essensen av tematikken og pensum med andre studenter. Vi brukte mye tid i kollokviegruppene på disse diskusjonene, og det hjalp oss til en felles faglig forståelse. 

– Det tverrfaglige fokuset preger utdanningen, som handler om alt fra finanssystemer og det multilaterale aspektet til innblikk i det sosialantropologiske og kulturelle. Vi hadde også gjesteforelesere fra flere ikke-statlige, frivillige organisasjoner som gav oss nyttig innsikt som hjalp oss å forankre teori til praksis, sier Lars.

Vi brukte mye tid i kollokviegruppene på disse diskusjonene, og det hjalp oss til en felles faglig forståelse. – Lars Nesset Romundstad

Lurt å skaffe seg arbeidserfaring i løpet av studiet

På utviklingsstudier er det i sjette semester mulig å hospitere hos en bedrift og skaffe seg verdifull arbeidserfaring. Det er få plasser, så her er det kamp om plassene.

 – Hospitering kan gi deg nye perspektiver på arbeidet, hjelpe deg med å knytte kontakter, og gi deg et innblikk i hvordan det er å jobbe med for eksempel bistandsarbeid.

Lars forteller at da han var ferdig med studiet, reiste han til Frankrike et halvt år for å lære seg fransk, som brukes i store deler av det vestlige Afrika.

Foto: Privat, Lars på en pir i Swakopmund, Namibia

Foto: Privat

Fikk tilrettelegging på reisen

Lars har en bindevevssykdom som gjør at han er avhengig av rullestol for å komme seg rundt. Han var spent på hvordan det ville fungere i Namibia.

– I Namibia er det vanlig at man bruker taxi når man reiser rundt. Jeg fikk anbefalt en taxisjåfør som jeg fant tonen med og fikk telefonnummeret hans. Jeg fikk en fast sjåfør som jeg kunne ringe når jeg behøvde transport.

Fornøyd med valget

–Jeg er kjempefornøyd med mitt valg av studium. Det har gitt meg verdifulle erfaringer og mye nyttig kunnskap som jeg bruker i min nåværende jobb som rådgiver i avdeling for klima og miljø hos Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), forteller Lars.

–Jeg anbefaler alle som vurderer å studere utviklingsstudier å gjøre som meg. 

Mahira sitter i en sofa og ser inn i kameraet og smiler
- Utviklingsstudier har fått meg til å se verden på en annen måte

Mahira så fattigdom, vold og korrupsjon når hun studerte i Vietnam og Nicaragua. Her startet hennes interesse for utviklingsstudier.

Portrett av ghanesiske Urban Ankamah. Han smiler i kamera, har på seg rutete flanellskjorte og hvit cap.
Drømmer om å utvikle utdanningssystemet i hjemlandet

Urban Ankamah (29) har en drøm om en gang å kunne reise hjem til Ghana for å gjøre det lettere for flere å ta utdanning. Men før det er planen å ta en doktorgrad.

Predrag står i hallen i P52
Predrag ville studere noe dagsaktuelt og samfunnsnyttig

Drevet av et behov for å studere noe som både er dagsaktuelt og samfunnsnyttig, landet han på masterutdanning i internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft.