Bachelorstudenter i utviklingsstudier holder en presentasjon for medstudentene i et klasserom.

Utviklingsstudier

Bachelorprogram

Hvorfor er noen fattige og andre rike, og hva er årsaken til globale miljøproblemer? Synes du fordelingen i verden er urettferdig og vil gjøre noe med det, er utviklingsstudier noe for deg. Dra på spennende feltarbeid i et land i Afrika eller Asia.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Hvis du har tatt årsstudium i utviklingsstudier, kan du få direkte opptak til 2. og 3. studieår.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 46,5 i ordinær kvote
  • 43,7 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 484.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Gjennom utviklingsstudiene lærer du om verden ved å gjøre dine egne erfaringer og ved å reflektere over disse.

  Studiet gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forholdet og utviklingslandenes situasjon.

  Studiet kombinerer elementer fra ulike fag som:

  • geografi og historie
  • sosialantropologi
  • religionsvitenskap
  • sosiologi og statsvitenskap
  • økonomi
  • pedagogikk

  Du får lære hva forskningen sier om utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold, samtidig som du får innsikt i politikk og samfunnsforhold som ligger bak.

  Sentralt i studiet er fem uker feltarbeid i et land i en annen del av verden. Studentene reiser i grupper på tre til fem som gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.

  Før turen vil du og resten av gruppen få en grundig innføring om landet og verdensdelen dere skal til, samt det dere skal gjøre under feltarbeidet.

  Merk at studiet er krevende og inneholder mye teori som må læres før man reiser på feltarbeid. Du bør være motivert og samfunnsengasjert for å studere utviklingsstudier.

  Eksempel på oppgavetemaer:

  • rettferdig handel
  • naturvern og turisme
  • jenter og utdanning
  • foreldreløse barn
  • småbondejordbruk

  I andre studieår skal du fordype deg i ulike emner du har lært om det første året. Tredje semester består av et semesteremne på 30 studiepoeng med en samfunnsteoretisk fordypning på temaet makt og politikk. 

  I sjette og siste semester kan du velge mellom å ta et teoretisk fordypningsstudium eller å ha hospitering hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien.

  Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Første studieår er identisk med årsstudiet i utviklingsstudier. Her står feltarbeidet på fem uker sentralt, forberedelsene starter tidlig i første semester. 

  I fjerde og femte semester er det lagt til rette for internasjonale utvekslingsstudenter og store deler av undervisningen vil derfor foregå på engelsk.

  Du skriver en individuell bacheloroppgave.

  Forelesning
  30 %
  Seminarer
  15 %
  Egenstudier
  35 %
  Feltarbeid/utveksling/hospitering
  20 %
 • Praksis

  I det siste semesteret kan du søke om praksisplass hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien. Denne hospiteringen går over ti uker, og det er begrenset antall plasser.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må i tillegg regne med kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kroner det første året. Disse utgiftene varierer, blant annet med verdien av den norske kronen.

  Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8 000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend. Dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte.

  Du må også ha egen reiseforsikring for å dra på feltarbeid eller utveksling i utlandet.

 • Hva kan du jobbe som?

  Hva du kan jobbe som vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

  Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag.

  Tidligere studenter jobber blant annet innen:

  • skole og utdanning
  • mediebransjen
  • politikk og solidaritetsarbeid
  • reiseliv
  • offentlig forvaltning
  • bistand
 • Utveksling

  Du kan ta utveksling i fjerde og/eller femte semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Mahira sitter i en sofa og ser inn i kameraet og smiler
- Utviklingsstudier har fått meg til å se verden på en annen måte

Mahira så fattigdom, vold og korrupsjon når hun studerte i Vietnam og Nicaragua. Her startet hennes interesse for utviklingsstudier.