Fem studenter holder foredrag.

Utviklingsstudier

Bachelorprogram

Hvorfor er noen fattige og andre rike? Hva er årsaken til globale miljøproblemer? Synes du fordelingen i verden er urettferdig – og vil gjøre noe med det – er utviklingsstudier noe for deg. Belag deg også på spennende feltarbeid i et land i Afrika eller Asia.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 51,2
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 45,4

  Opptakskrav

  Om du har studert årsstudium i utviklingsstudier, kan du få direkte opptak til 2. og 3. studieår.

  Les mer her om direkte opptak.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 484

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Gjennom utviklingsstudiene lærer du om verden ved å gjøre dine egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Studiet gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forholdet og utviklingslandenes situasjon.

  Utviklingsstudiene kombinerer elementer fra ulike fag som:

  • Geografi
  • Historie
  • Sosialantropologi
  • Religionsvitenskap
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
  • Økonomi
  • Pedagogikk

  Du får lære hva forskningen sier om utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold, samtidig som du får innsikt i politikk og samfunnsforhold som ligger bak.

  Sentralt i studiet er fem uker feltarbeid i et land i en annen del av verden. Studentene reiser i grupper på tre til fem som gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.

  Eksempel på oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel
  • Naturvern og turisme
  • Jenter og utdanning
  • Foreldreløse barn
  • Småbondejordbruk

  Før turen vil du og resten av gruppen få en grundig innføring om landet og verdensdelen dere skal til, samt det dere skal gjøre under feltarbeidet.

  Merk at studiet er krevende og inneholder mye teori som må læres før man reiser på feltarbeid. Du bør være motivert og samfunnsengasjert for å studere utviklingsstudier.

  Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Bachelorstudiet i utviklingsstudier er bygd opp av ulike emner og kurs som varierer fra 10 til 30 studiepoeng.

  Første studieår består av fire emner og er identisk med årsstudiet i utviklingsstudier. Her står feltarbeidet på fem uker sentralt, forberedelsene starter tidlig i første semester. Det er også to skriftlige eksamener (tilsvarende 30 studiepoeng) det første året.

  I andre studieår skal du fordype deg mer i ulike emner du har lært om det første året. Tredje semester består av et semesteremne på 30 studiepoeng med en samfunnsteoretisk fordypning på temaet makt og politikk. 

  I fjerde og femte semester er det lagt opp til tre emner á 10 studiepoeng per semester. I denne delen av utdanningen er det lagt til rette for internasjonale utvekslingsstudenter og store deler av undervisningen vil derfor foregå på engelsk.

  I sjette og siste semester kan du velge mellom å ta et teoretisk fordypningsstudium, eller å ha hospitering hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien. Hospiteringen går over 10 uker, og det er begrenset antall plasser.

  Alle studentene skal skrive en individuell bacheloroppgave.

  Forelesning
  30 %
  Seminarer
  15 %
  Egenstudier
  35 %
  Feltarbeid/utveksling/hospitering
  20 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Feltarbeid

  Første studieår kommer det i tillegg kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kroner.

  Disse utgiftene varierer blant annet med verdien av den norske kronen. Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend, og dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte.

  Alle studenter som skal på feltarbeid eller utveksling i utlandet er forpliktet til å ha egen reiseforsikring.

 • Hva kan du jobbe som?

  Hva du kan jobbe som vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

  Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag.

  Tidligere studenter jobber blant annet innen:

  • Skole og utdanning
  • Mediebransjen
  • Politikk og solidaritetsarbeid
  • Reiseliv
  • Offentlig forvaltning
  • Bistand
 • Praksisplass

  I det siste semesteret kan du søke om praksisplass hos en vertsorganisasjon innen utviklingsindustrien. Denne hospiteringen går over ti uker, og det er begrenset antall plasser.

 • Utveksling

  Du kan ta utveksling i 4. og/eller 5. semester. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

  Noen av stedene du kan dra til:

  • England
  • Spania
  • Uganda
  • Tanzania
  • Sør-Afrika
  • India
  • Hong Kong
  • USA
  • Canada
  • Australia
  • Argentina
  • Mexico

  Les mer om utveksling i utviklingsstudier her (student.oslomet.no).

 • Videre studiemuligheter

  Du kan videreutdanne deg med å ta en master i:

  Du kan også søke om opptak til masterstudier med fokus på utviklingsspørsmål ved andre norske universiteter eller i utlandet.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Mahira sitter i en sofa og ser inn i kameraet og smiler
- Utviklingsstudier har fått meg til å se verden på en annen måte

Mahira så fattigdom, vold og korrupsjon når hun studerte i Vietnam og Nicaragua. Her startet hennes interesse for utviklingsstudier.