Direkte opptak til 2. og 3. studieår i bachelorstudium i utviklingsstudier

Studenter som har gjennomført årsstudiet i utviklingsstudier (eventuelt Global forståelse 1 og 2, Development Studies 1 og 2 eller en kombinasjon av disse) ved OsloMet eller tilsvarende utdanning innenfor utviklingsstudier, kan søke om direkte opptak til 2. studieår bachelorstudium i utviklingsstudier.

Studenter fra andre høgskoler og universiteter som har tatt/tar de første to studieårene i bachelorstudium i utviklingsstudier eller en kombinasjon av utviklingsstudier (minimum 60 studiepoeng) og andre relevante samfunnsvitenskapelige fag kan søke om direkte opptak til 3. studieår.

Studenter må oppfylle fakultetets kvalifiseringskrav. Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag og studiepoeng.

Alle eksamener må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studiets oppbygging

Informasjon om studiets oppbygning finner du på følgende sider:

Global forståelse 1 og 2, hver på 30 studiepoeng, kan innpasses som første studieår. Innhold og pensum er i store trekk det samme eller tilsvarende som årsstudiet i utviklingsstudier, men organisering og arbeidsmåter er forskjellig. Hvert studium går over ett år som deltidsstudium. Global forståelse 1 er basert på samlinger, lokalt organiserte kollokviegrupper og selvstudier, mens Global forståelse 2 er nettbasert (se egne emneplaner).

Studying Development 1 og 2 kan erstatte Global forståelse 1 og 2. Disse kursene holdes i Vietnam og Ghana og går på heltid over ett semester.

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  • Registrer deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no).
  • Du finner studiet under "Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår" og videre under Overflytting og direkte opptak – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst.
  • Studiet åpnes for søking 1. februar (dersom vi har ledige plasser).
  • Søknadsfrist 1. mars.
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.
 • 2. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Studiemodell (hvordan studieprogrammet ditt er bygget opp – med oversikt over hvert studieår).
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret (også vårsemesteret).

  Frist for å laste opp dokumentasjon på kvalifiserende utdanning er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Utdanning tatt ved OsloMet (tidligere HiO/HiOA) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere.

  OBS! Dersom du har dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette på opptak-lui@oslomet.no. Slik dokumentasjon kan ikke lastes opp i Søknadsweb.

 • 3. Behandling og svar

  Søknader hvor steg 1 eller 2 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Kontakt oss

Laster inn ...

For generelle henvendelser om søknad og opptak (e-post).

Send en mail til infosenteret (e-post) hvis du har spørsmål om

Hvis du har spørsmål om utveksling, tar du kontakt med fakultetets ansvarlige for utveksling (e-post).

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for overflytting til OsloMet.