Utviklingsstudier – årsstudium

Årsstudium

Lær om det globale Sør og Nord/Sør-forhold. Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles.

 • Opptakskrav, søknadsfrist og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Søknadsfrist

  • 15. april - Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper blant annet realkompetansesøkere. Se sidene til Samordna opptak.

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 47,6
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 42

  Søk med studiekode

  215 691

  Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved OsloMet.

 • Hva lærer du?

  Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene.

  OsloMets utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

  Bachelorstudiet som årsstudiet inngår i ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

  De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

  Studenter på bachelorprogrammet fordyper seg i andre og tredje studieår i ulike temaer innen utviklingsstudier. Studentene oppfordres til å ta et semester ved ett av lærestedene som vi samarbeider med i utlandet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Studentene må i tillegg regne med kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kroner. Disse utgiftene varierer blant annet med verdien av den norske kronen.

  Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8 000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend, og dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte.

  Alle studenter som skal på feltarbeid eller utveksling i utlandet er forpliktet til å ha egen reiseforsikring.

 • Feltarbeid

  I fem uker utfører studentene ved Utviklingsstudier feltarbeid i grupper.

  Før turen forbereder de seg ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen de skal dra til, om temaet de velger og metoden de skal bruke. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.

  Eksempler på noen tidligere oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel
  • Naturvern og turisme
  • Jenter og utdanning
  • Foreldreløse barn
 • Hva kan du jobbe som

  Karrieremulighetene vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

  Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag. Tidligere studenter jobber blant annet innen skole og utdanning, mediebransjen, politikk og solidaritetsarbeid, reiseliv, offentlig forvaltning og bistand.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.