Utviklingsstudier

Årsstudium

Lær om det globale sør og nord/sør-forhold. Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for utviklingsstudier (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 47,6 i ordinær kvote
  • 42 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 691.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale sør?

  Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål behandles i utviklingsstudiene.

  OsloMets utviklingsstudier er unike med sin praksisbaserte pedagogikk.

  Du lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

  Du går sammen med studentene på første året på bachelorstudiet.

  Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

  De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må i tillegg regne med kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kroner. Disse utgiftene varierer, blant annet med verdien av den norske kronen.

  Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8 000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend. Dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte.

  Du må også ha egen reiseforsikring for å dra på feltarbeid eller utveksling i utlandet.

 • Feltarbeid

  I fem uker utfører studentene feltarbeid i grupper. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.

  Før turen forbereder dere dere ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen dere skal dra til, om temaet dere velger og metoden dere skal bruke.

  Eksempler på tidligere oppgavetemaer:

  • rettferdig handel
  • naturvern og turisme
  • jenter og utdanning
  • foreldreløse barn
 • Hva kan du jobbe som

  Tidligere studenter jobber blant annet innen

  • skole og utdanning
  • mediebransjen
  • politikk
  • solidaritetsarbeid
  • reiseliv
  • offentlig forvaltning
  • bistand

  Karrieremulighetene vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

  Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...