Migrasjons- og integrasjonsforvaltning

Årsstudium

Studiet gir kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Du lærer om samordning av tjenester og får kunnskap om internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak 

  • var poenggrensen 44,8 i ordinær kvote
  • og alle kvalifiserte søkere kom inn i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 242.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid over to år. Søknad om deltid sendes etter at du har fått opptak på studiet.

  Mer om å søke på årsstudium.

 • Hva lærer du?

  Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i stand til å løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk.

  Årsstudiet skal gi studentene kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å forstå internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hva koster det?

 • Bakgrunn

  De siste tiårene har Norge blitt et land med relativt høy innvandring. Norge har på kort tid gått fra å være en homogen nasjonalstat, til å bli et nasjonalt mangfoldig samfunn. Denne utviklingen både engasjerer og bekymrer politikere og den øvrige befolkningen. Staten og kommunene står overfor nye utfordringer av sammensatt karakter. Innvandring kan både avhjelpe et stramt arbeidsmarked, men kan også føre til press på velferdsordninger.

  Det er mange former for innvandring. Det er store forskjeller på europeisk arbeidsinnvandring kontra flyktninger og asylsøkere. I tillegg kommer familiegjenforeninger og irregulær innvandring som skaper ulike forvaltnings- og integreringsutfordringer. Det er en politisk målsetning at innvandrere skal bli aktive borgere og skattebetalere på linje med øvrige innbyggere. Dette krever en betydelig egeninnsats, men både offentlige myndigheter og private aktører kan bidra i denne prosessen.

  Integrering av innvandrere er et område som går på tvers av vanlige sektorinndelinger i offentlig politikk. Samordning av tjenester fører til utfordringer både på sentralt og lokalt nivå.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.