Migrasjons- og integrasjonsforvaltning

Årsstudium

Studiet gir kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Du lærer om samordning av tjenester og får kunnskap om internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for migrasjons- og integrasjonsforvaltning (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav, søknadsfrist og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid over to år. Søknaden sendes etter at du har fått opptak på studiet.

  Søknadsfrist

  • 15. april -  Ordinært opptak
  • 1. mars - Opptak for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no)

  Opptak til studium ved OsloMet.

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 44,8
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
 • Hva lærer du?

  Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i stand til å løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk.

  Årsstudiet skal gi studentene kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å forstå internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hva koster det?

 • Bakgrunn

  De siste tiårene har Norge blitt et land med relativt høy innvandring. Norge har på kort tid gått fra å være en homogen nasjonalstat, til å bli et nasjonalt mangfoldig samfunn. Denne utviklingen både engasjerer og bekymrer politikere og den øvrige befolkningen. Staten og kommunene står overfor nye utfordringer av sammensatt karakter. Innvandring kan både avhjelpe et stramt arbeidsmarked, men kan også føre til press på velferdsordninger.

  Det er mange former for innvandring. Det er store forskjeller på europeisk arbeidsinnvandring kontra flyktninger og asylsøkere. I tillegg kommer familiegjenforeninger og irregulær innvandring som skaper ulike forvaltnings- og integreringsutfordringer. Det er en politisk målsetning at innvandrere skal bli aktive borgere og skattebetalere på linje med øvrige innbyggere. Dette krever en betydelig egeninnsats, men både offentlige myndigheter og private aktører kan bidra i denne prosessen.

  Integrering av innvandrere er et område som går på tvers av vanlige sektorinndelinger i offentlig politikk. Samordning av tjenester fører til utfordringer både på sentralt og lokalt nivå.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.