Studenter maler på papir

Barnevern

Bachelorprogram

Dette studiet er for deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner. Du vil lære hvordan man bidrar i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestenging, og hjelper barn til å leve trygge liv.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet høsten 2020.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 51,8
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 45,4

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) /realkompetanse

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Obs! Det er ikke opptak til deltidsstudiet i barnevern i 2019.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  • 215 070 (heltid)

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

 • Hva lærer du?

  Gjennom bachelorstudiet i barnevern vil du lære hvordan man gir støtte og hjelp til barn og unge i sårbare livssituasjoner. Du vil lære hvordan man forstår deres utvikling, utfordringer og behov.

  Samarbeid med familier og nærmiljø er viktig for å forbedre og sikre gode levevilkår, og du vil lære hvordan man løser konflikter og samarbeider slik at barn og deres familier skal få det best mulig. Du vil lære metoder for å på best mulig måte kunne jobbe med sårbare barn og unge.

  Dette studiet kvalifiserer deg til profesjonstittelen barnevernspedagog.

  Universitetet samarbeider tett med arbeidslivet om både undervisning og forskning. OsloMets storbyprofil berører temaer som etnisk tilhørighet, endrede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og marginaliserte ungdomskulturer.

  Bachelor i barnevern er et yrkesrettet studium med praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen gir et godt grunnlag for utøving av yrket, og kvalifiserer til arbeid i ulike felt der man møter barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner. Studiet har tett kontakt med praksisfeltene og de fleste kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring med barn og unge fra ulike barnevernsrelaterte kontekster.

  Som en del av studiet kan du gjennom prosjektet Nattergalen være mentor for barn med minoritetsbakgrunn, og følge dem gjennom et skoleår.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er bygget opp rundt 8 emner for at du skal få bred faglig kunnskap og kunne se sammenhenger mellom teori og praksis. Det er undervisning hver uke i semesteret. Mye av undervisningen er obligatorisk og det kreves 80% tilstedeværelse for å kunne gå opp til eksamen i de enkelte emnene.

  Studiet krever konsentrert arbeid og engasjement fra studentenes side. Hver student har ansvar for egen læring, og medansvar for medstudenters faglige utvikling.

  Noen av undervisningsformene du vil ha er:

  • Forelesninger
  • Feltprosjekt
  • Veiledet ferdighetstrening
  • Veiledet opplæring i kreative tilnærmingsmetoder
  • Praksisstudier
  • Prosjekt/kreativt semester
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Fordypningsverksteder

  Gjennom studiet vil du møte ulike vurderingsformer som eksamen under tilsyn, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, individuelle og gruppebaserte skriftlige innleveringer og rapporter. I tillegg skal du skrive en bacheloroppgave.

  *Undervisningen følger den statlige rammeplanen for alle barnevernspedagogutdanninger.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( BVUH/2020/HØST )

 • Hva kan du jobbe som?

  Velger du å studere barnevern kan du arbeide i bredden av velferdstjenester rettet mot barn, unge og deres familier:

  • Barnevernsinstitusjoner
  • Barnevernstjeneste
  • Barne- og ungdomspsykiatri (både institusjon og poliklinikk)
  • Institusjoner og ulike tiltak for enslige mindreårige asylsøkere
  • Familievernkontor
  • Utekontakt
  • Miljøarbeid/miljøterapi på skole
  • Forbyggende arbeid, f eks i Fritidsklubb
  • Rusomsorg
  • Ideelle organisasjoner
 • Praksisplass

  Praksis er en sentral og viktig del av utdanningen. Du skal gjennom to praksisperioder på til sammen 23 uker få relevant erfaring fra barnevernet og få oppleve hvordan teori og praksis henger sammen.

  Du vil få opplæring og veiledning ved praksisplassen og bli fulgt opp av kontaktlærere fra OsloMet.

  Les mer om praksis ved barnevern her.

 • Utveksling

  Du har muligheten til å ta deler av studiet hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet.

  Det er flere muligheter for utvekslinger:3. semester - prosjekt- eller studieopphold5. semester - praksis

  Noen av stedene du kan ha utveksling:

  • Canada
  • Australia
  • Tanzania
  • India
  • England
  • Nederland
  • Danmark
  • Tyskland
  • Uganda
  • USA
  • Frankrike
  • Nord Irland

  Mer informasjon om utveksling kan du finne her. 

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Nattergalen

Les om Nattergalen-tilbudet som handler om mentorskap og forebyggende sosialt arbeid.