Studenter maler på papir.

Barnevern

Bachelorprogram

Dette studiet er for deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner. Du vil lære hvordan man bidrar i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestenging, og hjelper barn til å leve trygge liv.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Nattergalen

Les om Nattergalen-tilbudet som handler om mentorskap og forebyggende sosialt arbeid.