En gruppe studenter sitter og smiler.

Barnevern (master i sosialfag)

Masterprogram

Ønsker du dypere forståelse og mer kunnskap om barnevernsfeltet? En master i sosialfag med studieretning barnevern gir deg innsikt i barndom i den norske velferdsstaten, om barnevernets praksiser og kunnskapsgrunnlag, og hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barns velferd, hverdagsliv og deltakelsesmuligheter.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for barnevern, sosialfag (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen helse- og sosialfeltet. Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag.

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Barnevern heltid: 3,25
 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6037 (heltid) / 215 6038 (deltid). Deltidsstudiet tilbys ikke i 2022.

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning. Studiene gir innsikt i samfunnsmessige betingelser for ulike grupper mennesker, i sosial ulikhet, og i velferdstjenestenes betydning for folks hverdag. Studiene bidrar til forståelse for betydninger av kjønn, etnisitet og sosial klasse for helse, nettverk og levekår.. Studiene gir kompetanse i å vurdere og kritisk reflektere over ulike teoretiske perspektiver som preger de sosialfaglige praksisfeltene.

  Studieretningen barnevern

  Denne retningen gir deg utdypet kunnskap om alminnelige og utsatte barndommer i den norske velferdsstaten, og om barnevernsfeltets praksiser. Gjennom studiet får du innsikt i hvordan du kan samarbeide med barn og foreldre i vanskelige situasjoner. Studiet bidrar til at du utvikler kompetanse for å utforske og analysere barnevernrelaterte fenomener.

  Studieretningen gir deg innsikt i samfunnsmessige betingelser for barns velferd og deltakelsesmuligheter, og i betingelser for foreldreskap. Du lærer om sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og barns og familiers konkrete hverdagsliv. Studiet gir deg metodologisk kompetanse til å utforske barnevernrelaterte fenomener og slik skape kunnskap som kan komme til nytte i barnevernet.

  Gjennom masterutdanningen lærer du om barnevernets plass i velferdsstatens tjenester, sammen med velferdsforvaltningen, sosialtjenesten, helsesektoren og skole/barnehage, og hvordan tverrprofesjonell forståelse og samarbeid kan utvikles,barndom  sammen med barn og familier.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for barnevernets virksomhetsområde
  • ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • analysere barnevernfaglige fenomener og barnevernets praksis i lys av relevante samfunnsvitenskapelige teorier, begreper og forståelsesgrunnlag
  • reflektere over barnevernets mandat og funksjon i samfunnet
  • delta i forskning og utviklingsarbeid knyttet til barnevernets fagfelt
  • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemsstilling, bruke sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
  • vurdere metodiske fremgangsmåter for utforskning av fagfeltet

  Som ferdig utdannet kan du bruke forskningsbasert kunnskap på områder knyttet til barnevernfaglig arbeid, og kan formidle egne forskningsresultater både skriftlig og muntlig.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet tilbys som heltid over to år. Studiet består av flere obligatoriske og to valgfrie emner, i tillegg til masteroppgaven.

  Som student fullfører du de obligatoriske emnene i første og andre semester. Valgemner kan tas i tredje semester. Masteroppgaven ferdigstilles i 4. semester.

  Du vil bli presentert for varierte arbeidsformer underveis i studieløpet, blant annet

  •  skriftlige arbeider
  •  muntlige framlegg og diskusjoner

  For alle emner vil det være obligatorisk oppmøte første dagen, utover dette er det kun obligatorisk oppmøte dersom det kreves som en del av et arbeidskrav. Du leverer inn ulike former for arbeidskrav underveis.

  Fellesemner
  50 %
  Masteroppgaven
  25 %
  Valgemner/utveksling
  25 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til

  • stillinger i kommunal og statlig barneverntjeneste
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier
 • Utveksling

  Hvis du ønsker å ta et semester i utlandet bør du gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen.

  Det anbefales å reise ut i forbindelse med valgfag i tredje semester. 

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Henriette står og smiler inn i kameraet
– Skulle jeg valgt utdanning på nytt, ville jeg fremdeles valgt barnevern

Henriette Lillevand Svendby visste hun ville jobbe med barn, og etter hvert ble det klart at hun trekkes mot de sårbare barna. Nå tar 29-åringen master i barnevern.