Nattergalen

Nattergalens primære mål er todelt. Tilbudet ønsker å bidra til at flere barn med minoritetsbakgrunn fullfører videregående utdanning, og videre tar høyere utdanning. Samtidig sikter Nattergalen mot at studentene utvikler sin kultursensitivitet, gjennom å bli kjent med barna og deres familier.

Nattergalen er internasjonalt og ble startet opp i Israel allerede i 1972. I Europa deltar 25 institusjoner, fra 6 land (Norge, Sverige, Østerrike, Spania, Sveits og Island). Siden 1972 har flere tusen barn og mentorer deltatt, og noen mentorer har til og med selv hatt mentorer når de var barn. I Norge har mentorprosjektet pågått hvert år siden 2006. I Sverige startet det opp i 1997.

Brosjyren som ble utarbeidet under oppstarten i 2008 finner du bak denne lenken (PDF fra Regjeringen.no).

Nattergalen finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Ved OsloMet er Nattergalen et frivillig studietilbud for studentene som ønsker å utvikle sin kompetanse. Det medfører også et ekstra godt miljø i mentorgruppen, deltakerne er motiverte og har gjennomgått samme seleksjonsprosess: Intervju, referansesjekk, kurssamlinger om mentorskap og bruk av aktiviteter i sosialt arbeid, og har veiledning underveis.

Et mentorår varer fra oktober til mai. Som hovedregel møtes mentor og mentorbarn cirka to til tre timer hver uke. De bestemmer selv hva de ønsker å gjøre, og får utforske de mulighetene som finnes sammen med hverandre. Nattergalen gir muligheter for gjensidig glede, inspirasjon og læring for både barn og mentorer.

For å bli bedre kjent med Nattergalen, og lære om erfaringene til barna og mentorene, kan du se filmen som ligger på YouTube (youtube.com).

Informasjon om søknadsprosess, søknadsskjema og samtykkeskjema (student.oslomet.no). 

Foreldreinformasjon

Formålet med Nattergalen, er at barnet skal møte en voksen student som de kan finne på nye og trivelige aktiviteter med. De skal få et innblikk i mentorens hverdag på universitetet, og få trening i å utvikle sine språklige og sosiale ferdigheter. Det er også et mål at barna skal få styrket selvfølelse og få inspirasjon til å satse på skole og utdanning.

 • Hvordan få mentor?

  For å få en mentor gjennom Nattergalen, må barnet ditt være mellom 8 og 12 år. Om barnets skole allerede har et samarbeid med Nattergalen, er det lettest å kontakte skolens kontaktperson direkte. En liste over skoler Nattergalen samarbeider med finnes nederst på denne siden.

  Nattergalen brosjyre med søknadsskjema finner du på student.oslomet.no. Lenke finner du på toppen av denne siden. 

  Kontakt din skole for å få søknadsskjemaet på ditt språk.

  Om barnets skole ikke allerede samarbeider med Nattergalen, kan du kontakte oss på OsloMet, så undersøker vi mulighetene for å etablere et samarbeid med skolen.

  Mentorbarn får:

  • En profesjonell og positiv rollemodell, støtte og venn.
  • Tilgang til felles arrangementer arrangert av Nattergalen, sammen med sine mentorer.
  • Møter med aktiviteter å se frem til hver uke!
  • Utforske og bli trygg på mulighetene som finnes i barnets nærmiljø og i Oslo-området sammen med en mentor.
  • Muligheten til å bli bedre kjent med hvordan det er å være student, besøke universitetet, og lære om studentenes skolegang.
 • Hvordan velges barnets mentor?

  De potensielle mentorene sender en søknad. De blir deretter intervjuet. Før barn og mentorer møtes, har mentorene også deltatt på to kurssamlinger om å være mentor.

  Når både barna og mentorene har blitt intervjuet, matches de av administrasjonen i Nattergalen, på bakgrunn av den informasjonen som kom fram i intervjuene. Målet er at barna og mentorene skal trives bra sammen.

  Det arrangeres en felles oppstartsdag på OsloMet i oktober, hvor barna og mentorene treffer hverandre for første gang. Da er også barnas familier tilstede. Første møte etter oppstart, er vanligvis hjemme hos barnet. Foreldre, barn og mentor får slik god mulighet til å bli kjent med hverandre.

  Hva som skjer videre, avgjøres i fellesskap mellom foreldre, barn og mentor. Meningen er at mentor og barn tar del i aktiviteter som er morsomme, spennende og som utvider horisonten til både mentor og barn. Det skal stort sett være hverdagslige aktiviteter med lave kostnader, eksempelvis spille spill, prate, gå tur, matlaging, gå på kino, teater, osv. Nattergalen organiserer også felles aktiviteter, som idrett, turer, utflukter, konkurranser og lignende.

 • Hva forventes av foreldrene?

  Foreldrene lager en avtale med mentor, og har oversikt over hvor og når mentor og barn skal treffes og hva slags aktiviteter de har planlagt. Foreldrene må gi beskjed til mentor dersom barnet er sykt eller ikke kan møte av annen grunn. 

  Mentor og barn har et personlig mentor - barn forhold, og mentoren skal ikke brukes som mentor for andre barn. Det er klare rammer rundt tiden mentor og barn har sammen. Mentorene skal tilbringe tid med barnet  2-3 timer pr. uke utenom høytider.

  Samtykke

  Alle foreldrene fyller ut samtykkeskjema, en formell erklæring om deltakelse i Nattergalen. Denne gjøres ferdig på oppstartsdagen, eller på første møte mellom mentorbarn og mentor uken etter. Mentorene undertegner også en avtale om deltakelse i Nattergalen.

  Samtykkeskjemaet finnes på student.oslomet.no. Lenke finner du i toppen av siden. 

 • Årsoversikt - Faste arrangementer i løpet av et mentorår

  • Oktober: Oppstartsfest
  • Desember: Juleverksted på OsloMet
  • Januar/februar: Aking i Korketrekkeren, eller tur til Sognsvann om lite snø. Vanligvis på en søndag.
  • Mars/april: Piknikk og leker på Hovedøya. Vanligvis på en søndag.
  • Mai: Avslutning av mentoråret i Frognerparken, Hovedøya eller på OsloMet, avhengig av vær.
  • Innimellom arrangeres det andre fellesaktiviteter, som spill- eller kinokveld, sport, turer, utflukter, konkurranser og lignende.
 • Vanlige spørsmål

  • Koster det noe å være med?

   Nattergalen er gratis, men foreldrene betaler for sitt barn når barn og mentor gjør noe som koster penger. Barn og mentor har, når de er sammen i anledning Nattergalen, også ulykkesforsikring. 

  • Hvem betaler for aktivitetene?

   Foreldre betaler for sitt barn, men det er også mulig for foreldrene å få litt støtte ved spesielle behov. Barnets mentor betaler for seg selv.

  • Hvem bestemmer hva barnet og mentor gjør sammen?

   Det bestemmer barnet, foreldre og mentor i fellesskap.  

  • Hvem kontakter jeg om det skulle skje noe?

   Kontakt skolens kontaktperson, eventuelt en av koordinatorene.

   

Bli med i Nattergalen - Hvordan bli mentor?

Førsteårsstudenter på OsloMets bachelorstudier, som inneholder forebyggende sosialt arbeid, blir presentert for Nattergalen i løpet av oppstartsperioden. Andre- og tredjeårsstudenter kan også bli med, men må selv ta kontakt med Nattergalen. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

 • Søk om å bli mentor

  Potensielle mentorer må, innen søknadsfristen andre mandag i september, fylle ut og sende inn søknadsskjema. De blir deretter innkalt til et intervju. Siden blir referansepersonene kontaktet.

  Søknadsskjemaet finner du på student.oslomet.no. Lenke finner du i toppen av siden. 

 • Hva får du som mentor?

  Nattergalen er et viktig bidrag til studentenes utdanning. Mentorene får innblikk i barnas liv, får økt kunnskap og forståelse. Mentorene lærer om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag, hvordan forholde seg til ulike kulturer (og kanskje språk). Mentorene lærer kommunikasjon og samhandling med barn, egenskaper som er viktig når studentene skal ut i arbeidslivet og jobbe med barn. 

  Studentene får et stipend for å være mentor – og de forplikter seg til å fullføre et helt mentorår fra oktober til mai, med tilhørende mentoropplæring og veiledning.

  Mentorer får

  • Tilgang til felles arrangementer arrangert av Nattergalen, sammen med sine mentorbarn
  • Opplæring og veiledning i løpet av mentoråret
  • Et dagskurs med ferdighetstrening i profesjonelle samtaler og kommunikasjon i mentorskap
  • Muligheten til å medvirke i Nattergalen gjennom rollen som medlærer og lønnet studentassistent, når mentoråret er ferdig
  • Etablere og utvikle relasjon med sitt mentorbarn og deres familie 
  • Bli en betydningsfull rollemodell
  • Utvikle seg selv som person og fagperson på måter som er vanskelig å lese seg til. Det inkluderer praktisk relasjonskompetanse og styrket kultursensitivitet
  • Anledning til å få 10 ekstra studiepoeng (emneplan på student.oslomet.no), gjennom en tredagers hjemmeeksamen om egen mentorpraksis. Det planlegges fremover eksamen i form av digital historiefortelling.
  • Stipend på 2 200 kroner.
  • Attest fra Nattergalprosjektet.

Kontaktinformasjon