Nybakte barnevernpedagoger fikk støtte av Helsedirektoratet

To menn og en kvinne smiler fornøyde.

Gamingkontakten

Gamingkontakten er startet av avgangsstudentene Jasan Singh, Julie Øvrebø og Marius Ruud ved bachelorprogrammet i barnevern. Bedriften leverer digitale støttekontakttjenester til bydeler og kommuner med fokus på gaming.

– Hvordan oppleves det å få støtte av Helsedirektoratet?

– Det er klart det er stas! Det viser også at fagfeltet begynner å bli modent for å sette større fokus på unge gamere som strever med skolevegring, sosial tilbaketrekning og utenforskap enn man har gjort til nå. Om vi ser på dem som fikk tilskudd i fjor ser vi at det er mange store aktører, som for eksempel regionale sykehus. Derfor er det ekstra gøy at vi som nyutdannede barnevernpedagoger kan gå rett ut i praksisfeltet og bidra til at det utvikles tilrettelagte tilbud til unge gamere.

– Hva ønsker dere å få til med prosjektet?

– Vi ønsker først og fremst å skape forståelse rundt unge gamere. Parallelt med å spille sammen med barna, bidrar vi gjennom erfaringsbasert kunnskapsformidling til andre voksne rundt barna. Spillingen blir av de voksne ofte sett på som kjernen i problemet, mens vår erfaring er at det snarere er motsatt – spilling kan være ​ en del av barnas løsning på vanskelige livssituasjoner.

– Dette fordrer at engasjerte voksne deltar på de arenaer barn velger å utfolde seg på. Det er vår ambisjon at alle som jobber med barn og unge skal ha kunnskap om de positive sidene ved gaming. Slik kan vi bidra til å motvirke sosial tilbaketrekning hos unge gamere og til å rive ned stigmaer rundt barn som isolerer seg bak skjermene.

– Hvordan bidrar barnevernfaget til arbeidet deres?

– Vi treffer ungdom som gamer – mye. De fleste av de unge gamerne vi er i kontakt med har høyt skolefravær og ulike utfordringer knyttet til sosial tilbaketrekning og utenforskap.

– Gjennom bacheloren vår har vi fått kompetanse på sårbare unge og familier og fokus på barneperspektivet. Arbeid med sårbare unge handler blant annet om å komme i posisjon til å gjøre en endring. Minstekravet bør være at den som søker å forstå, anerkjenne og hjelpe de unge gamerne også ferdes der barna er. Disse barna ferdes i digitale verdener og miljøer. Trygge voksne som deltar på ungdommenes arena kan få unik innsikt i disse ungdommenes perspektiv og livsverden.

– Hvorfor fristet det å starte et sosialt entrepenørskap?

– Vi så behovet, og vi har kompetansen, både på barna og på gamingen. Det er viktig at man våger å tenke annerledes når ungdom faller utenfor og de voksne mangler kompetanse. Dette er vårt budskap til andre studenter: Dere bringer noe nytt til feltet. Dere kan skubbe på verden!

Lytt til podkast om Gamingkontakten (vitenogsnakkis.oslomet.no).

Les mer om Gamingkontakten på bedriftens nettside (gamingkontakten.no).