English version

Governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town (GreenGov)

Forskningsprosjektet GreenGov har som mål å skape ny og spennende kunnskap om utfordringer og dilemmaer offentlige ledere står overfor i styringen av det grønne skiftet i Oslo, København, Gøteborg og Cape Town.

Prosjektbeskrivelse

Byer tar lederskapet i arbeidet med å nå målene for bærekraftig, karbonfri utvikling. Hensikten med GreenGov er å frembringe ny kunnskap om utfordringene og dilemmaene som offentlige ledere står overfor for å fremme det grønne skiftet, hvordan de takler det, og hvordan deres håndteringsstrategier påvirker utfallet av arbeidet for å gjøre byene mer grønne og bærekraftige.

Prosjektet er en del av Forskningsrådets BYFORSK-satsing, og har et budsjett på 12 millioner kroner.

Hovedproblemstilling

Hvilke ledelsesstrategier og mekanismer kan effektivt støtte samvirksomhet, læring og innovasjon til fordel for det grønne skiftet?

Nærmere bestemt er vi interessert i hvordan byer kan bygge samskapingsarenaer, og hvordan man gjennom disse øker byenes evne til å skape synergier mellom institusjonelle lag av hierarkiske, markedsinspirerte og nettverksforanstaltninger, som til sammen utgjør styringsmekanismene som er tilgjengelige for politiske og administrative ledere når de jobber for å gjennomføre en bærekraftig lavkarbontransformasjon.

Prosjektleder

Laster inn ...