English version
Herbjørn Andresen

Herbjørn Andresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi   Arkivistikk   Rettsinformatikk   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Personvern og informasjonssikkerhet   Forvaltningsinformatikk   Elektronisk arkiv   Arkivdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andresen, Herbjørn (2021). Bør journalføringsplikten avvikles?. Norsk arkivforum . Vol. 27.

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 9. s. 185-206. De Gruyter Saur.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Archives and Records. s. 616-621. Springer.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law. European Journal of Comparative Law and Governance . Vol. 7.
https://brill.com/view/journals/ejcl/7/1/article-p...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Andresen, Herbjørn (2019). A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output. Records Management Journal . Vol. 30.

Andresen, Herbjørn (2019). Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene. Norsk arkivforum . Vol. 25.

Andresen, Herbjørn (2018). Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. Lov og Rett . Vol. 57.
https://www.idunn.no/lor/2018/05/behandling_av_per...

Andresen, Herbjørn (2016). Ny versjon av standarden ISO 15489. 10 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/d...

Andresen, Herbjørn; Valderhaug, Gudmund (2015). Arkiv: Eitt fag - to profesjonar?. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 145-158. ABM-media AS.

Andresen, Herbjørn (2014). Ny EU-forordning om digitale signaturer. 8 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2476

Gjære, Erlend Andreas; Tøndel, Inger Anne; Line, Maria Bartnes; Andresen, Herbjørn; Toussaint, Pieter Jelle (2011). Personal Health Information on Display: Balancing Needs, Usability and Legislative Requirements. Studies in Health Technology and Informatics . Vol. 169.
http://hdl.handle.net/11250/2435107

Andresen, Herbjørn (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. Schartum, Dag Wiese; Bekken, Anne Gunn Berge (Red.). Yulex 2010. kapittel 4. s. 71-87.
http://hdl.handle.net/10852/22592

Jensen, Jostein; Tøndel, Inger Anne; Jaatun, Martin Gilje; Meland, Per Håkon; Andresen, Herbjørn (2009). Reusable security requirements for healthcare applications. ARES 2009, Conference (Red.). Proceedings of the Fourth International Conference on Availability, Reliability and Security. KAPITTEL. s. 380-385. IEEE.

Andresen, Herbjørn (2008). The Attitude of Norwegian Healthcare Professionals Towards eHealth. Journal on Information Technology in Healthcare . Vol. 6.

Andresen, Herbjørn; Aasland, Olaf Gjerløw (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 128.
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=17813...

Andresen, Herbjørn (2008). ON PSEUDONYMOUS HEALTH REGISTERS: While they Work as Intended, they are Still Controversial in Norway. Azevedo, Luís; Londral, Ana Rita (Red.). HEALTHINF 2008, Proceedings of the First International Conference on Health Informatics - Volume 1. Artikkel. s. 59-66. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication.

Andresen, Herbjørn (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgene for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. Jansen, Arild J.; Schartum, Dag Wiese (Red.). Elektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. kapittel 9. s. 227-243. Fagbokforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/22651

Andresen, Herbjørn (2008). Norwegian Health Care Professionals' Attitudes towards eHealth. Petersson, Göran; Staf, Olle; Svensson, Jonas (Red.). Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008, Proceedings. Research Paper. s. 9-13.
http://hdl.handle.net/10852/22652

Andresen, Herbjørn (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. Fred, Ana; Filipe, Joaquim; Gamboa, Hugo (Red.). Biomedical Engineering Systems and Technologies: International Joint Conference, BIOSTEC 2008. Funchal, Madeira, Portugal, January 28-31, 2008. Revised Selected Papers. kapittel. s. 413-424. Springer.

Øie, Gunnar Rene; Andresen, Herbjørn; Tøndel, Inger Anne (2007). Handling Consent to Patient Data Access in a Hospital Setting. Studies in Health Technology and Informatics . Vol. 129.

Andresen, Herbjørn (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer. Schartum, Dag Wiese (Red.). Elektronisk forvaltning i NordenPraksis, lovgivning og rettslige utfordringer. Kapittel 16. s. 273-287. Fagbokforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/22653

Øie, Gunnar René; Andresen, Herbjørn; Tøndel, Inger Anne (2007). Handling Consent to Patient Data Access in a Hospital Setting. Kuhn, Klaus A.; Warren, James R.; Leong, Tze-Yun (Red.). MEDINFO 2007 - Proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) Informatics – Building Sustainable Health Systems. Artikkel. s. 242-246. IOS Press.

Andresen, Herbjørn (2007). "I strafferettspleiens tjeneste": Noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straff. Schartum, Dag Wiese; Bekken, Anne Gunn Berge (Red.). Yulex 2007. Artikkel. s. 17-36.
http://hdl.handle.net/10852/22650Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig