English version
Herbjørn Andresen

Herbjørn Andresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi   Arkivistikk   Rettsinformatikk   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Personvern og informasjonssikkerhet   Forvaltningsinformatikk   Elektronisk arkiv   Arkivdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 9. s. 185-206. De Gruyter Saur.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Archives and Records. s. 616-621. Springer.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law. European Journal of Comparative Law and Governance . Vol. 7.
https://brill.com/view/journals/ejcl/7/1/article-p...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Andresen, Herbjørn (2019). A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output. Records Management Journal . Vol. 30.

Andresen, Herbjørn (2019). Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene. Norsk arkivforum . Vol. 25.

Andresen, Herbjørn (2018). Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. Lov og Rett . Vol. 57.
https://www.idunn.no/lor/2018/05/behandling_av_per...

Andresen, Herbjørn (2016). Ny versjon av standarden ISO 15489. 10 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/d...

Andresen, Herbjørn; Valderhaug, Gudmund (2015). Arkiv: Eitt fag - to profesjonar?. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 145-158. ABM-media AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig