English version
Sunniva Evjen

Sunniva Evjen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Informasjonspolitikk

Emner

Folkebibliotek

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. 15. s. 305-324. De Gruyter Saur.
https://hdl.handle.net/10037/19367

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://hdl.handle.net/10037/17847

Kannelønning, Mari Serine; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_%C...

Evjen, Sunniva; Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Andersen, Jack; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Koizumi, M; Widdersheim, M.M. (2017). Libraries as an Infrastructure for a Sustainable Public Sphere in a Digital Age. Sterzer, Wjatscheslaw (Red.). iConference 2017 Proceedings: Effect, expand, evolve: Global collabaration across the information community. Sessions for Interaction and Engagement Descriptions. s. 928-931.

Audunson, Ragnar Andreas; Evjen, Sunniva (2017). The public library: an arena for an enlightened and rational public sphere? The case of Norway. Information research . Vol. 22.
http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis164...

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library. Proceedings of the ASIST Annual Meeting . Vol. 53.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin (2015). Med viten som verktøy – referansebibliotekaren i det digitale skiftet. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. 6. s. 127-143. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2880

Evjen, Sunniva (2015). The image of an institution: Politicians and the urban library project. Library & Information Science Research . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10642/3167

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig