English version
Heidi Kristin Olsen

Heidi Kristin Olsen

Fagområder

Emner

Bibliotekutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Heidi Kristin ; Tveit, Åse Kristine (2023). Intensiv lesing på videregående skole. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 255-274. ABM-media AS.

Olsen, Heidi Kristin (2021). How is the School Library Used? Mapping the Use of an Upper Secondary School Library. IASL Conference Proceedings.

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Olsen, Heidi Kristin ; Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas (2020). Digital hjelp på biblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 145-160. ABM-media AS.
https://hdl.handle.net/10037/24856

Evjen, Sunniva ; Olsen, Heidi Kristin ; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse

Olsen, Heidi Kristin (2019). What are they doing? And where? Tracking the Traffic as one of the instruments in an evidence-based redesign of a university library. 32 s. LIBER Quarterly: The Journal of European Research Libraries. Vol. 29.
https://doi.org/10.18352/lq.10276

Olsen, Heidi Kristin ; Ådland, Marit Kristine (2015). Undervisning i klassifikasjon og indeksering i bibliotekarutdanningen. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 127-144. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2989

Evjen, Sunniva ; Olsen, Heidi Kristin (2015). Med viten som verktøy – referansebibliotekaren i det digitale skiftet. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 127-143. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2880

Olsen, Heidi Kristin (2013). Med brukerens blikk på bibliotekets fysiske samling. Knudsen, Susanne V (Red.). Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. s. 254-284. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Heidi Kristin (2012). Research group librarian – a cooperating partner in research?. 22 s. LIBER Quarterly: The Journal of European Research Libraries. Vol. 22.
https://doi.org/10.18352/lq.8090

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig