English version
Heidi Kristin Olsen

Heidi Kristin Olsen

Fagområder

Emner

Bibliotekutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Heidi Kristin (2021). How is the School Library Used? Mapping the Use of an Upper Secondary School Library. IASL Conference Proceedings .

Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/10037/23173

Olsen, Heidi Kristin; Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas (2020). Digital hjelp på biblioteket. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. 9. s. 145-160. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (2020). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. ISBN: 9788293298182. 324 s. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Olsen, Heidi Kristin (2019). What are they doing? And where? Tracking the Traffic as one of the instruments in an evidence-based redesign of a university library. 32 s. LIBER Quarterly: Te Journal of European Research Libraries . Vol. 29.

Olsen, Heidi Kristin; Ådland, Marit Kristine (2015). Undervisning i klassifikasjon og indeksering i bibliotekarutdanningen. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. 5. s. 127-144. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2989

Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin (2015). Med viten som verktøy – referansebibliotekaren i det digitale skiftet. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. 6. s. 127-143. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2880

Olsen, Heidi Kristin (2013). Med brukerens blikk på bibliotekets fysiske samling. Knudsen, Susanne V (Red.). Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. Kapittel 10. s. 254-284. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Heidi Kristin (2012). Research group librarian – a cooperating partner in research?. LIBER Quarterly: Te Journal of European Research Libraries . Vol. 22.
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/vi...

Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur : et systematisk litteratursøk for tidsrommet 2000-2010. Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (Red.). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Kapittel 15. s. 287-304. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig