English version
Anne-Inger Hellekjær

Anne-Inger Hellekjær

Kort om

Jeg har arbeidsoppgaver knyttet til:

Jeg er også tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet

Administrative arbeidsområder

Arkivdepot   Avhandlinger   Tidsskrifter   Open Access

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hellekjær, Glenn Ole; Hellekjær, Anne-Inger (2015). From tool to target language: Arguing the need to enhance language learning in English-medium instruction courses and programs. English-Medium Instruction in European Higher Education. 10. s. 223-243. De Gruyter Mouton.
http://hdl.handle.net/10852/48122

Hellekjær, Glenn Ole; Hellekjær, Anne-Inger (2015). Is Anglophone Complacency a Virtue of Necessity?: The Gap Between the Need for and Supply of Occupational Second Foreign Language Skills in Norwegian Business and Government. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 59.
http://hdl.handle.net/10852/41580Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig