English version
Jamie Johnston

Jamie Johnston

Kort om

FORSKNINGSINTERESSE
Min overordnede forskningsinteresse handler om hvordan bibliotek og andre kulturinstitusjoner jobber for å fremme og støtte inkludering, statsborgerskap, demokrati og det offentlige sfære gjennom interkulturell dialog og møter.

FORSKNINGSPROJEKTER
Prosjektleder: DIALOG: å møtes gjennom ord og litteratur. Målet med prosjektet er å utforske hvordan bibliotek kan legge til rette for interkulturell dialog, økt deltakelse og integrasjon gjennom bruk av litteratur i språkkafeer og andre samtalebaserte aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom Leser søker bok, Deichman filialene på Holmlia og Stovner og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet.

UTDANNING
2017 PhD Oslo Metropolitan University (OsloMet), Bibliotek- og informasjonsvitenskap
2014 MA Malmö Högskola, Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER)
2010 MA University of Arizona, Bibliotek- og informasjonsvitenskap (MLIS)
2005 BA Háskóli Islands (Islands Universitet), Bibliotek- og informasjonsvitenskap, med Spansk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Khosrowjerdi, Mahmood; Vårheim, Andreas; Audunson, Ragnar Andreas; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik (2022). Social Reading and the Public Sphere in Nordic Public Libraries: A Comparative Study. 7 s. Information research . Vol. 27.

Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Mierzecka, Anna; Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Evjen, Sunniva (2021). Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere: a multi-country comparison. Journal of Documentation .

Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie (2020). LAM institutions: a Cross-country Comparison of Legislation and Statistics on Services and Use. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 2. s. 25-52. De Gruyter Saur.

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://hdl.handle.net/10037/17847

Johnston, Jamie (2018). The use of conversation-based programming in public libraries to support integration in increasingly multiethnic societies. Journal of Librarianship and Information Science . Vol. 50.

Johnston, Jamie (2017). Friendship potential: Conversation-based programming and immigrant integration. Journal of Librarianship and Information Science . Vol. 51.

Johnston, Jamie; Audunson, Ragnar Andreas (2017). Supporting immigrants' political integration through discussion and debate in public libraries. Journal of Librarianship and Information Science . Vol. 51.

Johnston, Jamie (2016). Conversation-based programming and newcomer integration: A case study of the Språkhörnan program at Malmö City Library. Library & Information Science Research . Vol. 38.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig