English version
Ida Uppstrøm Berg

Ida Uppstrøm Berg

Kort om

Jeg skriver en doktorgradsavhandling om Offentlig-privat Samarbeid på kunst- og museumsfeltet i Norge.

Mine forskningsinteresser er kunst- og kultursosiologi, kulturpolitikk og ABM.

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel; Berg, Ida Uppstrøm (2021). Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325-2021-02-06

Berg, Ida Uppstrøm; Larsen, Håkon (2020). Et demokratisk flerbrukshus eller en lukket safe? Idealer for og oppfatninger av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 213-231. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig