Norwegian version
Øivind Frisvold

Øivind Frisvold

Scientific publications

Frisvold, Øivind (2021). Kunnskap er makt. Norsk bibliotekhistorie - kultur, politikk og samfunn. ISBN: 978-82-93298-20-5. 186 p. ABM-media AS.
https://skriftserien-stage.oslomet.no/index.php/sk...

Frisvold, Øivind (2015). Da "Bibliotekrevolusjonen" kom til Norge. Amerikansk innflytelse i norske fag- og folkebibliotek. Audunson, Ragnar Andreas (Ed.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. p. 73-89. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2879

Frisvold, Øivind (2010). Følg kallet! Folkeopplysning før og nå. Orgeret, Kristin; Simonsen, Anne Hege (Ed.). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. artikkel. p. 173-187. Unipub forlag.

Frisvold, Øivind; Byberg, Lis (2001). Hvorfor folkebibliotek? Et tilbakeblikk på bibliotek og politisk legitimering ved tre hundreårsskifter. Audunson, Ragnar (Ed.). Det siviliserte informasjonssamfunn. Del 2 Bakgrunnen. p. 63-87. Fagbokforlaget.

Frisvold, Øivind (1998). Betyr folkebibliotek fortsatt folkeopplysning?. Norsk tidsskrift for bibliotekforskning . Vol. 4.

Frisvold, Øivind (1993). Som hund og katt? Kulturpolitikk og folkebibliotek. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Ed.). Kulturårboka. Forum 199 Årg 1995. p. 132-143. Det Norske Samlaget.

Frisvold, Øivind (1980). Teatret i norsk kulturpolitikk. Bakgrunn og tendenser fra 1850 til 1970-årene. ISBN: 82-00-05328-8. 244 p. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete