Norwegian version
Lis Byberg

Lis Byberg

Scientific publications

Byberg, Lis (2017). Boken som formidlingskanal for kunnskap. Dørum, Knut; Bjerkås, Trond (Ed.). Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. p. 294-321. Scandinavian Academic Press.

Byberg, Lis (2013). What were considered to be good books in the time of popular enlightenment? The view of philantropists compared to the view of a farmer. Navickiene, Ausra; Mäkinen, Ilkka; Torstensson, Magnus; Dyrbye, Martin; Reimo, Tiiu (Ed.). Good book, good library, good reading. Studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends. p. 52-75. Tampere University Press.
http://hdl.handle.net/10642/2040

Byberg, Lis (2013). Passende bøker, statsbidrag og et byråkratisk regelverk. Lokale reaksjoner på den statlige bibliotekreformen av 1902. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Ed.). Litteratursosiologiske perspektiv. p. 200-223. Universitetsforlaget.

Byberg, Lis (2011). I bondens hyller. En 1700-tallsbonde og hans bøker. Heimen - Lokal og regional historie.
http://hdl.handle.net/10642/1066

Byberg, Lis (2011). Bøkenes liv i 1700-tallets Norge. Fortid. Vol. 8.

Byberg, Lis (2011). «Jeg gikk i ingen Skole, havde min Frihed hele Dagen og Nøglen til hans Bogskab» - kvinners lesning på 1700-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge). Vol. 90.
http://hdl.handle.net/10642/1081

Byberg, Lis (2010). Boken som kunnskapsformidler og salgsobjekt i tidlig nytid. Biblis.

Byberg, Lis (2009). A short history of Norwegian public libraries and 'How they got that way'. Dyrbye, Martin; Mäkinen, Ilkka; Reimo, Tiiu; Torstensson, Magnus (Ed.). Library spirit in the Nordic and Baltic countries. Historical perspectives. p. 42-48. HIBOLIRE.

Byberg, Lis (2008). Leseferdighet og skolevesen 1740-1830 pietister, "potetprester" og et ungt norsk Storting. 12 p. Heimen - Lokal og regional historie. Vol. 45.

Byberg, Lis (2006). Brukeren i sentrum? Noen utviklingstrekk i folkebibliotekenes samlingsutvikling. Tveit, Åse Kristine (Ed.). Velge og vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek. p. 12-25. Biblioteksentralen.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete