English version
Mari Serine Kannelønning

Mari Serine Kannelønning

Kort om

Mitt arbeidsområde er kunstig intelligens (KI) og forskningsstøtte med fokus på bruk av KI-verktøy i forskningspraksiser. Jeg leder også en KI-gruppe som jobber for å øke studenters og ansattes teknologiforståelse og informasjonskompetanse relatert til KI.

I januar 2024 forsvarte jeg en doktorgrad om KI i norsk helsetjeneste på OsloMet ved program for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonsstudier:

Kunstig intelligens i helse (ph.d.-prosjekt)

KI blir betraktet som en løsning for å opprettholde en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. I doktorgradsprosjektet mitt studerte jeg hvordan aktører som myndigheter, leger, sykehusledere, KI-forskere og KI-leverandører jobber for å oppnå en slik fremtid i nåtid.

Sentrale spørsmål for arbeidet var hvordan disse aktørene diskuterer og planlegger introduksjonen av KI, hvilke beslutninger som tas av hvem og hvilke implikasjoner disse avgjørelsene kan ha, samt hva som skjer når KI nærmer seg implementering og tas i bruk. Avhandlingen er basert på en kvalitativ tilnærming og er teoretisk fundert i Science and Technology Studies (STS).

Faglige interesser

Andre stillinger/verv


www.linkedin.com/in/mkanneloenning

Fagområder

Emner

Kunstig intelligens   Science and Technology Studies   Vitenskaps og teknologistudier   Innovasjon i offentlig sektor   Innovasjonsprosesser   Science and technology policy   Studier av kunnskap, teknologi og samfunn   Artificial intelligence in health and ethics   Helse- og velferdsteknologi   Informasjonsteknologi

Vitenskapelige publikasjoner

Williams, Robin; Anderson, Stuart; Cresswell, Kathrin; Kannelønning, Mari SerinE ; Mozaffar, Hajar; yang, Xiao (2024). Domesticating AI in medical diagnosis. Technology in society. Vol. 76.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102469

Silsand, Line; Severinsen, Gro-Hilde; Kannelønning, Mari Serine (2023). Preparing for Implementing Commercial Algorithms in Radiology: A Formative Evaluation Study. 11 s. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies.
https://doi.org/10.48340/ihc2023_p010

Kannelønning, Mari Serine (2023). Contesting futures of Artificial Intelligence (AI) in healthcare: formal expectations meet informal anticipations. Technology Analysis & Strategic Management.
https://doi.org/10.1080/09537325.2023.2226243

Kannelønning, Mari Serine (2023). Navigating uncertainties of introducing artificial intelligence (AI) in healthcare: The role of a Norwegian network of professionals. Technology in society. Vol. 76.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102432

Kannelønning, Mari Serine ; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. 15 s. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111488Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig