English version
Mari Serine Kannelønning

Mari Serine Kannelønning

Kort om

Kunstig intelligens (KI) blir betraktet som en løsning for å opprettholde en bærekraftig helsesektor i fremtiden. I doktorgradsprosjektet mitt studerer jeg hvordan man jobber for å oppnå en slik fremtid. Jeg er særlig opptatt av spørsmålene: Hvordan ser de som er involvert i slike forberedelsesprosesser på fremtiden med KI (helsemyndigheter, leger, sykehusledere, forskere, leverandører osv.)? Hvordan diskuterer og planlegger de introduksjonen av denne type teknologi i helsetjenesten? Hvilke beslutninger tas av hvem og hvilke implikasjoner kan disse avgjørelsene ha? Hva skjer når KI nærmer seg implementering og videre blir tatt i bruk? Prosjektet tar en eksplorativ og kvalitativ tilnærming og er teoretisk fundert i Science and Technology Studies (STS).

Faglige interesser:

Jeg er leder av stipendiatrådet ved NORA - the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium's forskerskole og medlem av skolens styre.

I tillegg har jeg en bistilling som forsker på Nasjonalt senter for e-helseforskning, hvor jeg jobber på prosjektet 'Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste'. Her følger jeg bl.a. implementeringen og ibruktagningen av en plattform for KI-applikasjoner på et større helseforetak.

For full CV, se LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mkanneloenning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kannelønning, Mari Serine; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_%C...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig