English version
Mari Serine Kannelønning

Mari Serine Kannelønning

Kort om

Jeg studerer ulike aktørers interesser og forventninger knyttet til introduksjonen av kunstig intelligens (AI) i spesialisthelsetjenesten, samt konkrete erfaringer med bruk av AI-systemer og hvilken betydning denne bruken har for kliniske praksisers "informasjonsmiljø". Doktorgradsprosjektet tar slik et sosioteknisk informasjonsvitenskapelig perspektiv og er teoretisk fundert i Science and Technology Studies (STS) og Library and Information Science (LIS).

Faglige interesser:
• Introduksjonen og bruken av AI-baserte informasjonssystemer i helsetjenesten
• AI som beslutningsstøtte
• Menneske-maskin interaksjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kannelønning, Mari Serine; Evjen, Sunniva (2018). Tillit og tverrfaglighet - om bibliotekaren som forskerstøtte. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.
https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_%C...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig