Norwegian version
Anniken Sørlie

Anniken Sørlie

Scientific publications

Sørlie, Anniken (2023). Trans reproduction: Continuity, cis-normativity, and trans inequality in law. 23 p. International Journal of Constitutional Law. Vol. 21.
https://doi.org/10.1093/icon/moad055

Sørlie, Anniken (2023). Barnekonvensjonens betydning for (fremveksten av) transbarns rettigheter i Norge. Fornes, Ingun; Nylund, Anna; Sperr, Anneken Kari (Ed.). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. p. 211-236. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Sørlie, Anniken ; Grønningsæter, Andrea Vige; Arnesen, Lars Andre Strøm (2023). Den transinkluderende kvinneretten. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Ed.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. p. 309-320. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2022). Skeive eldre: Hvor langt rekker retten til å leve åpent i møte med eldreomsorgen?. Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (Ed.). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. p. 247-276. Universitetsforlaget.

Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (2021). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. ISBN: 9788205518698. 504 p. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2021). Lov om endring av juridisk kjønn, bioteknologiloven og barnelova - reproduksjon og foreldreskap i kontinuitet og endring. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Ed.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. p. 121-145. Gyldendal Akademisk.

Alaattinoglu, Daniela; Strøm Arnesen, Lars Andre; Sørlie, Anniken (2021). Retten til kjønnsidentitet og juridisk registrering av kjønn: utviklingslinjer fra menneskerettsdomstolens praksis og norsk rett. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Ed.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. p. 63-93. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway. Brems, Eva; Cannoot, Pieter; Moonen, Toon (Ed.). Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination. p. 73-93. Intersentia.

Sørlie, Anniken (2020). Transgender Children's Right to Non-discrimination in Schools: The Case of Changing-room Facilities. 21 p. The International Journal of Children's Rights. Vol. 28.
https://doi.org/10.1163/15718182-02802001

Davy, Zowie; Sørlie, Anniken ; Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy. Vol. 38.
https://doi.org/10.1177/0261018317731716

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete