Norwegian version
Anniken Sørlie

Anniken Sørlie

Scientific publications

Sørlie, Anniken; Vige Grønningsæter, Andrea; Arnesen, Lars Andre Strøm (2023). Den transinkluderende kvinneretten. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Ed.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. 27. p. 309-320. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2022). Skeive eldre: Hvor langt rekker retten til å leve åpent i møte med eldreomsorgen?. Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (Ed.). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. 8. p. 247-276. Universitetsforlaget.

Alaattinoglu, Daniela; Strøm Arnesen, Lars Andre; Sørlie, Anniken (2021). Retten til kjønnsidentitet og juridisk registrering av kjønn: utviklingslinjer fra menneskerettsdomstolens praksis og norsk rett. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Ed.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. 2. p. 63-93. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2021). Lov om endring av juridisk kjønn, bioteknologiloven og barnelova - reproduksjon og foreldreskap i kontinuitet og endring. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Ed.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. 4. p. 121-145. Gyldendal Akademisk.

Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (2021). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. ISBN: 9788205518698. 504 p. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway. Brems, Eva; Cannoot, Pieter; Moonen, Toon (Ed.). Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination. 4. p. 73-93. Intersentia.

Sørlie, Anniken (2020). Transgender Children's Right to Non-discrimination in Schools: The Case of Changing-room Facilities. The International Journal of Children's Rights . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/11250/2727892

Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10852/72111

Davy, Zowie; Sørlie, Anniken; Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10852/60783

Sørlie, Anniken (2017). Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality. Otto, Dianne (Ed.). Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks. 9. p. 171-190. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/60784

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete