Norwegian version
Gudrun Rudningen

Gudrun Rudningen

Scientific publications

Rudningen, Gudrun (2022). Fra framtidsforestilling til fingerferdighet: Å bli «digital først» i en norsk nyhetsredaksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 33.

Hansen, Per Bonde; Rudningen, Gudrun (2021). «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 18.
http://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2021...

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Ed.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Chapter 7. p. 89-115. Oxford University Press.

Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Media Management and Digital Transformation. 11. p. 132-142. Routledge.

Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Media Management and Digital Transformation. 8. Routledge.

Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Media Management and Digital Transformation. 3. Routledge.

Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Ed.). Media Management and Digital Transformation. 2. Routledge.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen (2018). Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 1.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry . Vol. 1.

Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard; Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry . Vol. 23.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete