English version
Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Forskningsprosjekter

  • Arbeidslivsbarometeret

    Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS.

  • «Nurse-Family Partnership» (NFP)

    «Nurse-Family Partnership» (NFP) er et program for foreldre i særlig krevende livssituasjoner, med opptil 64 hjemmebesøk av sykepleier fra tidlig i svangerskapet til barnet er 2 år.

Vitenskapelige publikasjoner

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (2018). Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 35.
https://www.idunn.no/spa/2018/01-02/arbeid_gjennom...

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Military Leadership. Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. Chapter 6. s. 153-172. ABM-media AS.

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (2017). Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ISBN: 978-82-93298-16-8. 208 s. ABM-media AS.

Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2017). Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/60436

Mohn, Sigmund Book; Ellingsen, Dag (2016). Unregistered residents and registered crime: an estimate for asylum seekers and irregular migrants in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention . Vol. 17.

Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt; Kimmel, Michael Scott (2016). Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 24.

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2014). Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. ISBN: 978-82-02-45146-2. 204 s. Cappelen Damm Akademisk.

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2014). "Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. ISBN: 9788283140071. 143 s. Portal forlag.

Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (2014). Jo mere vi er sammen. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel 9. s. 121-131. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig