English version
Kari Sjøhelle Jevne

Kari Sjøhelle Jevne

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Institusjonsbehandling, barn og ungdom   Foreldreskap   Foreldretvister foreldrekonflikter   Barnevernsforskning   Tverrfaglig undervisning

Forskningsprosjekter