English version
Kari Sjøhelle Jevne

Kari Sjøhelle Jevne

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Foreldretvister foreldrekonflikter

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.

Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers. Nordic Social Work Research .

Jevne, Kari Sjøhelle; Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work . Vol. 22.

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1410Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig