English version
Kari Sjøhelle Jevne

Kari Sjøhelle Jevne

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Institusjonsbehandling, barn og ungdom   Foreldreskap   Foreldretvister foreldrekonflikter   Barnevernsforskning   Tverrfaglig undervisning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eikrem, Trine Charlotte; Jevne, Kari Sjøhelle (2024). Hva kan man lære av foreldre som ikke er i konflikt?. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Red.). Konflikt : forståelse og håndtering i møte med familier. Fagbokforlaget.

Bergem, Signe; Jevne, Kari Sjøhelle (2024). Å løyse angst i samspel. Bruk av familieterapi i behandling av angsttilstandar hos barn og unge. Fokus på familien.
https://doi.org/10.18261/fokus.52.2.1

Eikrem, Trine Charlotte; Jevne, Kari Sjøhelle (2022). I do it for the children, and it's not a walk in the park: Parents' stories about how to maintain cooperative co-parenting during the divorce process. 9 s. Child & Family Social Work. Vol. 27.
https://doi.org/10.1111/cfs.12928

Jevne, Kari Sjøhelle ; Ulleberg, Inger ; Øien, Ingvil (2021). Why and how? Case-based teaching in interprofessional and interdisciplinary education. 17 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/UP.V15.2785

Olkowska, Alicja ; Pacuka, Amela ; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487

Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1326976

Jevne, Kari Sjøhelle ; Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work. Vol. 22.
https://doi.org/10.1111/cfs.12240

Jevne, Kari Sjøhelle ; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning.
http://hdl.handle.net/10642/1410



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig