English version
Kari Sjøhelle Jevne

Kari Sjøhelle Jevne

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Foreldretvister foreldrekonflikter

Vitenskapelige publikasjoner

Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers. Nordic Social Work Research .

Jevne, Kari Sjøhelle; Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work . Vol. 22.

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1410Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig