English version
Amela Pacuka

Amela Pacuka

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olkowska, Alicja ; Pacuka, Amela ; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig