English version
Amela Pacuka

Amela Pacuka

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig