Norwegian version
Amela Pacuka

Amela Pacuka

Scientific publications

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete