Norwegian version
Alicja Olkowska

Alicja Olkowska

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within psychology   Social sciences

Subject areas

Child care   Family therapy   User participation   Milieu therapy   Feedbackssytems

Scientific publications

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.

Olkowska, Alicja (2013). Fortsettelsen av jakten på X-Files – Familieterapeuters refleksjoner omkring bruk av personlige historier og erfaringer i familieterapi. Fokus på familien . Vol. 2.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete