Norwegian version
Anita Sundnes

Anita Sundnes

Scientific publications

Andenæs, Agnes; Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Ed.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Kapittel 10. p. 226-250. Universitetsforlaget.

Sundnes, Anita (2018). Developing a Context-Sensitive Understanding of Infant Toilet Training: Cleanliness Regimes Adjusted for Everyday Life Considerations. International Journal of Early Childhood . Vol. 50.

Sundnes, Anita; Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal . Vol. 37.

Sundnes, Anita; Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.

Sundnes, Anita E.; Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 83.

Sundnes, Anita (2004). Sparrer kontra fighter. Mannlighetsidealer i ungdoms fornærmelsespraksis. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 4.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete