Norwegian version
Astrid Christensen

Astrid Christensen

Publications and research

Dissemination

Olkowska, Alicja; Christensen, Astrid; Solem, May-Britt (2021). Master i familiebehandling ved Oslomet - ja takk, begge deler. 4 p. Metaforum - Tidsskrift for Norsk Familieterapiforening.

Christensen, Astrid; Dybdahl, Ragnhild (2021). Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn. 8 p. Fontene .

Christensen, Astrid (2019). presentasjon av bok, tema om migrasjonsprosesser. bokseminar. Psykisk helse/ Cappelens (?).

Christensen, Astrid (2019). presentasjon fra publikasjon, med tema Migrasjonsprosesser. bokseminar "asylsøkere og flyktninger". RBUP/Psykisk helse og Dybdahl/Christensen.

Christensen, Astrid (2019). migrasjonsprosesser. Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma (Ed.). Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. kapitel 1. Universitetsforlaget.

Dybdahl, Ragnhild; Christensen, Astrid (2018). Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Jansen, Anne; Christensen, Astrid; Haldar, Marit; Jevne, Kari Sjøhelle; Johansen, Marit; Köhler-Olsen, Julia; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Sundnes, Anita (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Christensen, Astrid (2012). "Bør inn på pensum" Anmeldelse av "Folkehelse i et migrasjonsperspektiv" red. Kumar og Viken. Fagbokforlaget 2010. Tidsskrift for Norsk Psykologforening .

Christensen, Astrid (2012). Tilbudet til nye norske borgere i fare. Tidsskrift for Norsk Psykologforening .

Christensen, Astrid (2011). Vi kan ikke nok om minoritetenes psykiske behov. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 48.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete