Norwegian version
Astrid Christensen

Astrid Christensen

Publications and research

Dissemination

Christensen, Astrid (2019). presentasjon av bok, tema om migrasjonsprosesser. bokseminar. Psykisk helse/ Cappelens (?).

Christensen, Astrid (2019). presentasjon fra publikasjon, med tema Migrasjonsprosesser. bokseminar "asylsøkere og flyktninger". RBUP/Psykisk helse og Dybdahl/Christensen.

Christensen, Astrid (2019). migrasjonsprosesser. Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma (Ed.). Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. kapitel 1. Universitetsforlaget.

Dybdahl, Ragnhild; Christensen, Astrid (2018). Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.

Christensen, Astrid (2018). Undervisning og veiledning ved studentopphold i utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) .

Jansen, Anne; Christensen, Astrid; Haldar, Marit; Jevne, Kari Sjøhelle; Johansen, Marit; Köhler-Olsen, Julia; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Sundnes, Anita (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Christensen, Astrid (2012). "Bør inn på pensum" Anmeldelse av "Folkehelse i et migrasjonsperspektiv" red. Kumar og Viken. Fagbokforlaget 2010. Tidsskrift for Norsk Psykologforening .

Christensen, Astrid (2012). Tilbudet til nye norske borgere i fare. Tidsskrift for Norsk Psykologforening .

Christensen, Astrid (2011). Vi kan ikke nok om minoritetenes psykiske behov. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 48.

Christensen, Astrid (2008). Mindfulness – noe du bare kan velge å være?.
http://www.psykol.no/default.aspx?did=9157841These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete