English version
Astrid Christensen

Astrid Christensen

Kort om

Astrid Christensen er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo (1994) og godkjent psykologspesialist av Psykologforeningen (2004). Hun har arbeidet klinisk med barn og unge i PP tjeneste, BUP og familieavdelinger innenfor psykisk helsevern. Undervisnings- og
forskningsområder er blant annet utviklingspsykologi, systemisk familiebehandling, ferdighetstrening i sosialt arbeid, pedagogiske metoder i ferdighetstrening og praksisveiledning, ferdighetstrening og skjønn.

Fagområdet:
Klinisk psykologi, psykologi

emner:
Utviklingspsykologi, systemisk familiebehandling, ferdighetstrening i sosialt arbeid, praksisveiledning, ferdighetstrening og skjønn

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Christensen, Astrid ; Dybdahl, Ragnhild (2023). god omsorg for barn. psykologtidsskriftet.no.

Christensen, Astrid ; Dybdahl, Ragnhild (2021). Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn. 8 s. Fontene.

Olkowska, Alicja ; Christensen, Astrid ; Solem, May-Britt (2021). Master i familiebehandling ved Oslomet - ja takk, begge deler. 4 s. Metaforum - Tidsskrift for Norsk Familieterapiforening.

Christensen, Astrid (2019). presentasjon av bok, tema om migrasjonsprosesser. bokseminar. Psykisk helse/ Cappelens (?).

Christensen, Astrid (2019). presentasjon fra publikasjon, med tema Migrasjonsprosesser. bokseminar "asylsøkere og flyktninger". RBUP/Psykisk helse og Dybdahl/Christensen.

Christensen, Astrid (2019). migrasjonsprosesser. Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma (Red.). Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget.

Dybdahl, Ragnhild; Christensen, Astrid (2018). Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic

Jansen, Anne ; Christensen, Astrid ; Haldar, Marit ; Jevne, Kari Sjøhelle ; Johansen, Marit ; Köhler-Olsen, Julia ; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg ; Sundnes, Anita (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.

Christensen, Astrid (2012). "Bør inn på pensum" Anmeldelse av "Folkehelse i et migrasjonsperspektiv" red. Kumar og Viken. Fagbokforlaget 2010. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Christensen, Astrid (2012). Tilbudet til nye norske borgere i fare. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig