English version
Alicja Olkowska

Alicja Olkowska

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Samfunnsvitenskap

Emner

Barnevern   Familieterapi   Brukermedvirkning   Miljøterapi   Tilbakemeldingssystemer

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.

Olkowska, Alicja (2013). Fortsettelsen av jakten på X-Files – Familieterapeuters refleksjoner omkring bruk av personlige historier og erfaringer i familieterapi. Fokus på familien . Vol. 2.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig