English version

Omsorgsovertakelser sett fra et foreldreperspektiv

Målet med prosjektet er å formidle og utvikle kunnskap om barnevernets omsorgsovertakelser.

Foreldrenes kunnskap og erfaringer er viktig for å forstå hvordan vi kan gi bedre hjelp til disse familiene. Både for å forebygge omsorgsovertakelser, men også for å utvikle kunnskap om hvordan man kan ivareta barnet på en best mulig måte når omsorgsovertakelse er uunngåelig. Fra et forskningsperspektiv vet vi lite om disse foreldrene og deres egne beskrivelser av seg selv og sitt foreldreskap,  hva de tenker om årsaker til omsorgsovertakelsen samt deres perspektiv på barneverntjenestens oppfølging og praksis. 

Den sentrale problemstillingen i prosjektet er: Hvordan vurderer og forstår foreldre en omsorgsovertakelse?

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...