English version
Anne Jansen

Anne Jansen

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialfag. Jeg underviser på bachelor og masterstudier i emner som psykologi og kvalitative metoder. Forskningsinteressene er knyttet til utviklingspsykologi, barnevern, narrativ og diskursiv teori og profesjonskvalifisering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Utviklingspsykologi

Emner

Vitenskapsfilosofi   Kvalitative forskningsmetoder

Vitenskapelige publikasjoner

Hogstad, Ingrid Johnsen; Jansen, Anne (2021). Parental death in young children’s lives: health professionals’ and kindergarten teachers’ contributions in meaning-making. Early Years . Vol. 43.
https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1919604

Hogstad, Ingrid Johnsen; Jansen, Anne (2020). Smart, vulnerable, playful or just disturbing? A discourse analysis of child involvement in palliative care. Childhood . Vol. 27.

Andenæs, Agnes; Jansen, Anne (2019). Innledning. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Kap. 1. s. 11-25. Universitetsforlaget.

Jansen, Anne (2019). Barnevernets plass i fortellingene til unge i barnevernsinstitusjoner. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Kap. 5. s. 101-119. Universitetsforlaget.

Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (2019). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. ISBN: 978-82-15-02979-5. 259 s. Universitetsforlaget.

Jansen, Anne (2017). ‘It’s So Complex!’: Understanding the Challenges of Child Protection Work as Experienced by Newly Graduated Professionals. The British Journal of Social Work . Vol. 48.

Saur, Randi; Hansen, Marianne; Jansen, Anne; Heir, Trond (2017). Visually impaired individuals, safety perceptions and traumatic events: a qualitative study of hazards, reactions and coping. Disability and Rehabilitation . Vol. 39.

Jansen, Anne; Olsen, Bjørn; Stenseng, Terje; Ugelstad, Hanne (2015). «Dette ville jeg aldri snakket med en student om ellers». Ungdom som medveiledere for barnevernstudenter i praksis. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/3173

Jansen, Anne (2015). Positioning and subjectivation in research interviews: why bother talking to a researcher?. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/1971

Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (2013). 'Heading for Japan': Prospective narratives and development among young people living in residential care. Qualitative Social Work . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig