Norwegian version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   Systems theory   Niklas Luhmann

Research projects

Scientific publications

Aamodt, Hilde Anette; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Aamodt, Hilde Anette (2023). Child Welfare Investigations: How Observations Create Practice. Journal of Sociology and Social Work. Vol. 10.

Aamodt, Hilde Anette; Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). Hvordan besluttes samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.2

Aamodt, Hilde Anette; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.2

Olkowska, Alicja; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.2

Aamodt, Hilde Anette (2021). Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-04-03

Hennum, Nicole; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. 12 p. Critical and Radical Social Work. Vol. 9.
https://doi.org/10.1332/204986020X16031177678958

Aamodt, Hilde Anette (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk – å ro etter vinden?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. p. 18-28. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Kunnskapsproduksjon i et 2. ordens perspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. p. 183-196. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete