Norwegian version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   User participation   Sosialt arbeid

Research projects

Scientific publications

Aamodt, Hilde Anette; Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). Hvordan besluttes samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Olkowska, Alicja; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Aamodt, Hilde Anette (2021). Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.

Hennum, Nicole; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. Critical and Radical Social Work .

Aamodt, Hilde Anette (2019). Kunnskapsproduksjon i et 2. ordens perspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 8. p. 183-196. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk – å ro etter vinden?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Innledning. p. 18-28. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Aamodt, Hilde Anette (2018). Barneverntjenesten - en polyfon organisasjon?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Aamodt, Hilde Anette (2017). Å beslutte med henblikk på risiko? -Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte. Dansk Sociologi . Vol. 28.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete