Norwegian version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   Systems theory   Niklas Luhmann

Research projects

Scientific publications

Lie, Iselin Huseby ; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Is participation always appropriate? Social workers' perspectives on when to exclude children from conversations about contact visits. Child & Family Social Work.
https://doi.org/10.1111/cfs.13148

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Konflikt som kommunikasjon. Et eksempel fra barnevernet. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Ed.). Konflikt : forståelse og håndtering i møte med familier. p. 147-156. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Emosjonell omsorg i sosialfaglig praksis – eksemplifisert gjennom mødres fortellinger om omsorgsovertakelser. Fokus på familien. Vol. 52.
https://doi.org/10.18261/fokus.52.1.3

Aamodt, Hilde Anette (2024). Relasjonelt arbeid i barneverntjenesten. Om tillit og mistillit. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Ed.). Håndbok i relasjonelt arbeid. p. 221-228. Fagbokforlaget.

Hennum, Nicole ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Parenting and the State: Constructing Parental Responsibility by Democratic Neoliberal States. Ferreira do Vale, Helder (Ed.). Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.1003700

Aamodt, Hilde Anette ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2024). Foreldreskap i transformasjon- forventninger til foreldre i vurderinger av samvær. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 42.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5606

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. 32 p. Dansk Sociologi. Vol. 1/23.

Aamodt, Hilde Anette (2023). Kritikken av barnevernet: Kan vi forvente en endring av praksis?. Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njwel.2.2.3

Aamodt, Hilde Anette (2023). Child Welfare Investigations: How Observations Create Practice. Journal of Sociology and Social Work. Vol. 10.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete