Norwegian version
Marianne Buen Sommerfeldt

Marianne Buen Sommerfeldt

Scientific publications

Sommerfeldt, Marianne Buen (2019). Relasjoner mellom barn og voksne på barneverninstitusjoner i Norge Vår tids forståelser sett i et historisk perspektiv. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 96.

Sommerfeldt, Marianne Buen; Øverlien, Carolina (2016). Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet. Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Kap. 15. p. 183-199. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete