Norwegian version
Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang

About

Master of law 1994, LLD 2007,, University og Oslo. Researching and teaching child law, child welfare law, immigration law and human rights.

Fields of study

Academic disciplines

Law

Subject areas

Child care   Human rights   UN Convention on the Rights of the Child   Family law   Child law   Immigration law   Administrative law

Scientific publications

Stang, Elisabeth Gording; Fauchald, Ole Kristian (2021). Norway: Norwegian Ombudsman for Children. Segger, Marie Claire Cordonier; Szabo, Marcel; Harrington, Alexandra R. (Ed.). Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation. Advancing Future Generations Rights through National Institutions. 19. p. 352-373. Cambridge University Press.

Stang, Elisabeth Gording; Lassen, Rikke (2021). Lovkommentar til lov om barneverntjenester. 200 p. Karnov lovkommentarer .

Stang, Elisabeth Gording (2020). Plikt til å vitne eller rett til å nekte? Barns vitneplikt i straffesaker i lys av barnekonvensjonen artikkel 12. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Ed.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Del III. p. 301-315. Gyldendal Juridisk.

Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla; Hartoft, Hanne (2019). Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 37.

Stang, Elisabeth Gording (2018). Emergency Placements: Human Rights Limits and Lessons. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Ed.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 8. p. 147-165. Palgrave Macmillan.

Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording; Eide, Ketil (2017). The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. 20 p. Social Work & Society . Vol. 15.
http://www.socwork.net/sws/article/view/497/1001

Stang, Elisabeth Gording (2017). Relasjonsrett - en barnevennlig rettsvitenskapelig optikk. Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne (Ed.). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. 23. p. 318-328.

Stang, Elisabeth Gording (2017). Forslaget til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 15.

Vindegg, Jorunn; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Stang, Elisabeth Gording (2016). Barnets beste på vei inn i strafferetten. Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf (Ed.). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. kapittel. p. 435-448. Gyldendal Juridisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete