Norwegian version
Mons Oppedal

Mons Oppedal

Scientific publications

Oppedal, Mons (2023). Barns prosessuelle rettigheter i egen sak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 385-403. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Melding og undersøkelse, herunder partsrettigheter. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 356-372. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Forholdet mellom barnevernsloven og forvaltningsloven. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 349-355. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Akuttvedtak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 314-346. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2022). Saksbehandlingen i første instans. Syse, Aslak; Kjelland, Morten (Ed.). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 6. utgave. p. 71-115. Gyldendal Akademisk.

Oppedal, Mons (2016). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga (Ed.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. p. 248-265. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2013). Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?. Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf (Ed.). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. p. 493-505. Fagbokforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Barna og arbeidslinja. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Ed.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. p. 123-134. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Saksbehandlingen i første instans. Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (Ed.). Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. p. 61-102. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Oppedal, Mons (2012). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. p. 233-250. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete