English version
Mons Oppedal

Mons Oppedal

Vitenskapelige publikasjoner

Oppedal, Mons (2023). Barns prosessuelle rettigheter i egen sak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 385-403. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Melding og undersøkelse, herunder partsrettigheter. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 356-372. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Forholdet mellom barnevernsloven og forvaltningsloven. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 349-355. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2023). Akuttvedtak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 314-346. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2022). Saksbehandlingen i første instans. Syse, Aslak; Kjelland, Morten (Red.). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 6. utgave. s. 71-115. Gyldendal Akademisk.

Oppedal, Mons (2016). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga (Red.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. s. 248-265. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2013). Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?. Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf (Red.). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. s. 493-505. Fagbokforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Barna og arbeidslinja. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. s. 123-134. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Saksbehandlingen i første instans. Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (Red.). Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. s. 61-102. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Oppedal, Mons (2012). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. s. 233-250. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig