English version
Ragnhild Fugletveit

Ragnhild Fugletveit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Digitalisering   Arbeidsliv og Rus   Arbeidslinja   Arbeidsinkludering   Barnevern

Vitenskapelige publikasjoner

Fugletveit, Ragnhild ; Sørhaug, Christian (2023). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. ISBN: 9788202781033. Cappelen Damm Akademisk. PDF 9788202781033

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2023). ‘You Become Very Powerless in This System, the Digital System’ – Becoming a Digital User in the Norwegian Labour and Welfare Administrations. Fugletveit, Ragnhild; Sørhaug, Christian (Red.). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. s. 159-177. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23065/noasp.196.ch7

Sørhaug, Christian; Fugletveit, Ragnhild (2023). The Need for Implementing a Digital Welfare Critique From an Assemblage Analytical Approach. Fugletveit, Ragnhild; Sørhaug, Christian (Red.). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. s. 11-33. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.196.ch0

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2021). From the desk to the cyborg’s faceless interaction in The Norwegian Labour and Welfare Administration. 15 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2021-02-01

Fugletveit, Ragnhild (2021). «… det vanskeligste er jo å finne noe fornuftig å gjøre». - Om betydningen av arbeid og aktivitet for mennesker med ROP-utfordringer. Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann (Red.). Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. s. 235-257. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.140

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2020). Digitalisering av tjenester - sårbare brukeres erfaringer. Bergum, Svein (Red.). Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020. Høgskolen i Innlandet.

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 16.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03

Brottveit, Gudrun; Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker". Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Red.). Sosiologi i sosialfagene. s. 207-219. Universitetsforlaget.

Pettersen, Kaare Torgny; Fugletveit, Ragnhild (2015). "Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 52.
https://doi.org/10.3233/WOR-152125

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njsr.2086

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig