Norwegian version
Jane Vibeke Dullum

Jane Vibeke Dullum

About

Jane Dullum has her ph.d.-degree in criminology from the University of Oslo. She is currently working on a research programme on domestic violence at NOVA, and her research focuses on questions regarding legal strategies and domestic violence. Her resesarch interests also encompasses more theoretical approaches to questions of juridification and the rule of Law.

Fields of study

Academic disciplines

Criminology

Subject areas

Institutions, Child Care, gender, residential child care institutions   Domestic violence   Juridification   Rule of law

Research projects

Scientific publications

Bakketeig, Elisiv ; Dullum, Jane Vibeke (2023). Påtalemønstre i familievoldssaker. Tidsskrift for strafferett. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/strafferett.23.2.1

Dullum, Jane Vibeke ; Fransson, Elisabeth ; Skotte, Sven-Erik (2022). Young Women in Norwegian Courts: A Study of Contemporary Control Strategies. Masson, Isla; Booth, Natalie (Ed.). The Routledge Handbook of Women's Experiences of Criminal Justice. Routledge.

Dullum, Jane Vibeke ; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. ISBN: 978-82-530-4222-0. 368 p. Pax Forlag.

Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid ; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 p. International Review of Victimology.
https://doi.org/10.1177/0269758020918797

Bakketeig, Elisiv ; Dullum, Jane Vibeke ; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-02

Dullum, Jane Vibeke (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Ed.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. p. 233-250. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032320-2019

Dullum, Jane Vibeke ; Hennum, Ragnhild Helene (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer?. Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar; Stridbeck, Ulf (Ed.). Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. p. 301-314. Gyldendal Juridisk.

Dullum, Jane Vibeke ; Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett. Vol. 17.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-9537-2017-02-02

Dullum, Jane Vibeke (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 103. årg. .
https://doi.org/10.7146/ntfk.v103i3.97876

Dullum, Jane (2015). Sentencing offenders with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/15017419.2014.998272

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete