Norwegian version
Jane Vibeke Dullum

Jane Vibeke Dullum

About

Jane Dullum has her ph.d.-degree in criminology from the University of Oslo. She is currently working on a research programme on domestic violence at NOVA, and her research focuses on questions regarding legal strategies and domestic violence. Her resesarch interests also encompasses more theoretical approaches to questions of juridification and the rule of Law.

Fields of study

Academic disciplines

Criminology

Subject areas

Institutions, Child Care, gender, residential child care institutions   Domestic violence   Juridification   Rule of law

Research projects

Scientific publications

Dullum, Jane Vibeke; Fransson, Elisabeth; Skotte, Sven-Erik (2022). Young Women in Norwegian Courts: A Study of Contemporary Control Strategies. Masson, Isla; Booth, Natalie (Ed.). The Routledge Handbook of Women's Experiences of Criminal Justice. Routledge.

Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. ISBN: 978-82-530-4222-0. 368 p. Pax Forlag.

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 p. International Review of Victimology .

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Dullum, Jane Vibeke; Hennum, Ragnhild Helene (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer?. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Kapittel. p. 301-314. Gyldendal Juridisk.

Dullum, Jane Vibeke (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Ed.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 14. p. 233-250. Universitetsforlaget.

Dullum, Jane Vibeke; Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett . Vol. 17.

Dullum, Jane Vibeke (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 103. årg..

Dullum, Jane (2015). Sentencing offenders with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.

Dullum, Jane (2015). The fall and rise of preventive detention in Norway. Mathiesen, Thomas (Ed.). The politics of abolition revisited. Book III, chapter 6. p. 297-306. Routledge.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete