Norwegian version
Stian Lid

Stian Lid

Research projects

Scientific publications

Lid, Stian (2022). Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.3.4

Lid, Stian (2021). Terrorsikring og demokratiske byrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Lid, Stian (2020). Local governments’ role in disengagement, deradicalisation and reintegration initiatives. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Conclusion. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Why do we need a handbook on disengagement and deradicalisation?. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. ISBN: 9781138229969. 374 p. Routledge.

Lid, Stian; Clifford, Collins Okwany (2020). Protecting citizens or an instrument for surveillance? - the evolvement of community policing models in Kenya. Journal of Human Security (JHS). Vol. 15.
https://doi.org/10.12924/johs2020.16020044

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 p. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Ed.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. p. 15-48. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2016/12

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Ed.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. p. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete