Norwegian version
Stian Lid

Stian Lid

Research projects

Scientific publications

Lid, Stian (2022). Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Lid, Stian (2021). Terrorsikring og demokratiske byrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Ed.). Demokratiske byrom. 19. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b...

Lid, Stian (2020). Local governments’ role in disengagement, deradicalisation and reintegration initiatives. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. 10. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Conclusion. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. 25. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Why do we need a handbook on disengagement and deradicalisation?. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Ed.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. 1. Routledge.

Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (2020). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. ISBN: 9781138229969. 374 p. Routledge.

Lid, Stian; Clifford, Collins Okwany (2020). Protecting citizens or an instrument for surveillance? - the evolvement of community policing models in Kenya. Journal of Human Security (JHS) . Vol. 15.
http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/a...

Kristiansen, Siri Høyem; Lid, Stian (2019). Mistenkt og dømt for terrortilknytning, hva nå, og hva med fremtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Ed.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 10.. p. 223-241. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Samordning og samrøre, eller kunsten å kjenne sin plass. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Ed.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Kap 8. p. 175-197. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

Lid, Stian; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Ed.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. kap 4. p. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete