English version
Elisiv Bakketeig

Elisiv Bakketeig

Kort om

Elisiv Bakketeig er cand.jur. fra UiO, og dr. philos (kriminologi) fra Institutt for Kriminologi og rettsosiologi ved UiO. Hun har to hovedforskningsfelt; vold og overgrep og barnevernet.

Hun har forsket på strafferettsapparatets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn og gjennomført en rekke studier på feltet vold i nære relasjoner (voldsalarmer, barnehus, krisesenter, familievern, strafferettsapparatets behandling, tverrfaglig samarbeid).

Hun har også forsket på ulike sider ved barnevernets arbeid (fosterhjem, institusjon, hjelpetiltak, mentorordningen Nattergalen, medvirkning og ettervern).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi, Offentlig rett

Emner

Barnevern, Fosterhjem, Vold i nære relasjoner, Ettervern, Barnehus, Krisesentertilbud, Seksuelle overgrep mot barn, Bevis i straffesaker

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Bakketeig, Elisiv (2019). Ønsker voldsutsatte straff for utøver, og hvilken betydning har det for straffesaken?. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 14. s. 251-270. Universitetsforlaget.

Skilbrei, May-Len; Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. 4. s. 136-164. Universitetsforlaget.

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 1. s. 13-29. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. ISBN: 978-82-15-03233-7. 289 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner

Boddy, Janet; Bakketeig, Elisiv; Østergaard, Jeanette (2019). Navigating precarious times? The experience of young adults who have been in care in Norway, Denmark and England. Journal of Youth Studies .

Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. 13 s. Nordic Social Work Research .

Bakketeig, Elisiv (2017). Exploring Juridification in the Norwegian Barnahus Model. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. 13. s. 273-292. Palgrave Macmillan.

Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.

Stefansen, Kari; Johansson, Susanna; Kaldal, Anna; Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig