English version
Elisiv Bakketeig

Elisiv Bakketeig

Kort om

Elisiv Bakketeig er cand.jur. fra UiO, og dr. philos (kriminologi) fra Institutt for Kriminologi og rettsosiologi ved UiO. Hun har to hovedforskningsfelt; vold og overgrep og barnevernet.

Hun har forsket på strafferettsapparatets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn og gjennomført en rekke studier på feltet vold i nære relasjoner (voldsalarmer, barnehus, krisesenter, familievern, strafferettsapparatets behandling, tverrfaglig samarbeid).

Hun har også forsket på ulike sider ved barnevernets arbeid (fosterhjem, institusjon, hjelpetiltak, mentorordningen Nattergalen, medvirkning og ettervern).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Offentlig rett

Emner

Barnevern   Fosterhjem   Vold i nære relasjoner   Ettervern   Barnehus   Krisesentertilbud   Seksuelle overgrep mot barn   Bevis i straffesaker

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari ; Bakketeig, Elisiv ; Johansson, Susanna (2023). From dissenting to conforming hybridity—Experiences from a justice sector affiliated Barnahus model. St-Amand, Annick; Pearl, Rimer; Nadeau, Danielle; Herbert, James; Walsh, Wendy (Red.). Contemporary and Innovative Practices in Child and Youth Advocacy Centre Models. Presses de L'Université du Québec.

Bakketeig, Elisiv ; Dullum, Jane Vibeke (2023). Påtalemønstre i familievoldssaker. Tidsskrift for strafferett. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/strafferett.23.2.1

Bakketeig, Elisiv ; Boddy, Janet; Gundersen, Tonje ; Fidelma, Hanrahan; Østergaard, Jeanette (2020). Deconstructing doing well; what can we learn from care experienced young people in England, Denmark and Norway?. Children and Youth Services Review. Vol. 118.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105333

Boddy, Janet; Bakketeig, Elisiv ; Østergaard, Jeanette (2019). Navigating precarious times? The experience of young adults who have been in care in Norway, Denmark and England. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1599102

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv ; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. s. 13-29. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032320-2019-01

Bakketeig, Elisiv (2019). Ønsker voldsutsatte straff for utøver, og hvilken betydning har det for straffesaken?. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. s. 251-270. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215032320-2019-14

Skilbrei, May-Len ; Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. s. 136-164. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031415-2019-05

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv ; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. ISBN: 978-82-15-03233-7. 289 s. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner

Bakketeig, Elisiv ; Dullum, Jane Vibeke ; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-02

Bakketeig, Elisiv ; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. 13 s. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1518815

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig