Elisiv Bakketeig

Elisiv Bakketeig

Kort om

Elisiv Bakketeig er cand.jur. fra UiO, og dr. philos (kriminologi) fra Institutt for Kriminologi og rettsosiologi ved UiO. Hun har to hovedforskningsfelt; vold og overgrep og barnevernet.

Hun har forsket på strafferettsapparatets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn og gjennomført en rekke studier på feltet vold i nære relasjoner (voldsalarmer, barnehus, krisesenter, familievern, strafferettsapparatets behandling, tverrfaglig samarbeid).

Hun har også forsket på ulike sider ved barnevernets arbeid (fosterhjem, institusjon, hjelpetiltak, mentorordningen Nattergalen, medvirkning og ettervern).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi, Offentlig rett

Emner

Barnevern, Fosterhjem, Vold i nære relasjoner, Ettervern, Barnehus, Krisesentertilbud, Seksuelle overgrep mot barn, Bevis i straffesaker

Vitenskapelige publikasjoner

Boddy, Janet; Bakketeig, Elisiv; Østergaard, Jeanette (2019). Navigating precarious times? The experience of young adults who have been in care in Norway, Denmark and England. Journal of Youth Studies .

Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. 13 s. Nordic Social Work Research .

Bakketeig, Elisiv (2017). Exploring Juridification in the Norwegian Barnahus Model. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. 13. s. 273-292. Palgrave Macmillan.

Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.

Stefansen, Kari; Johansson, Susanna; Kaldal, Anna; Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.

Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. ISBN: 9783319583877. 380 s. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319...

Dullum, Jane Vibeke; Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett. Vol. 17.

Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdoms opplevelse av medvirkning. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Kapittel 8. s. 193-204.

Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdoms erfaringer med hjelpetiltak. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Kapittel 7. s. 172-192.

Bakketeig, Elisiv; Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel 2. s. 21-38. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig